Társadalmi részvétel a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésében
Jelentős kérdések    --     Konzultációs anyagok    --     Alegység tervek    --     Országos terv
A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezése a közigazgatás hivatalnokainak jogszabályokban meghatározott feladat, a tervezőknek projektek keretében végzett, fizetett munka, a civil résztvevőknek önkéntes tevékenység.
Idézetek az önkéntesség európai évének (2011) magyar honlapjáról: "Az önkéntesség az EU egyik alapelve, hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, mindemellett az önkéntes tevékenységek fejlesztik a szociális készségeket és kompetenciákat, segítik a társadalmi szolidaritást, valamint sokoldalú tapasztalatot nyújtanak. ... Az önkéntes munka olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. ... Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében." [Forrás: www.onkentesseg2011.hu, a magyar kormány hivatalos honlapja.]
A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló, 221/2004.(VII.21.) számú kormányrendelet az önkéntes, társadalmi részvétel szervezésére az alábbiakat írja elő.
A nyilvánosság részvétele és konzultáció
19. §
(1) A vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítése és felülvizsgálata során tájékoztató és egyeztető fórumok szervezésével biztosítani kell, hogy a terv tartalmát a társadalom minél szélesebb köre - különösen a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységenként érintett vízhasználók - megismerhessék és véleményezhessék.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az érdekeltekkel meg kell ismertetni:
a) a terv kidolgozásának munkaprogramját és ütemtervét - ideértve a tervezett konzultációs intézkedésekről szóló közleményt - legalább három évvel annak az időszaknak a kezdete előtt, amelyre a terv vonatkozik;
b) figyelembe véve a természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat az érintett részvízgyűjtőre vonatkozóan feltárt jelentős vízgazdálkodási kérdések és megoldandó feladatok közbenső felülvizsgálatát legalább két évvel a tervben meghatározott időszakot megelőzően;
c) a vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetét legalább egy évvel annak az időszaknak a kezdete előtt, amelyre a terv vonatkozik.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban - a Kvt. 97. §-ának (3) bekezdésére is figyelemmel - biztosítani kell a társadalmi konzultáció lehetőségét.
(4) A (2) és (3) bekezdésekben megfogalmazottaknak a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a minisztérium hivatalos lapjában, közlemény formájában tesz eleget.
(5) A társadalmi részvétel és konzultáció eredményessége érdekében legalább hat hónapot kell biztosítani arra, hogy a terv alapját képező dokumentumok, adatok, valamint egyéb információk megismerhetőek és írásban véleményezhetőek legyenek.
A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezése során a civilek - különösen a környezetvédő szervezetek - aktív résztvevői voltak a vitafórumoknak, a rendelkezésükre bocsátott anyagokhoz - a rövid határidő ellenére is - írásos véleményeket és javaslatokat fogalmaztak meg.
A jelen, "Civil hozzászólások" oldal tematikus alkönyvtárai tartalmazzák a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezése során írt összes civil hozzászólást. A részvízgyűjtő és alegység tervek társadalmi vitafórumainak emlékeztetői a "Részvízgyűjtő tervek" és az "Alegység tervek" oldalakon találhatók.
Az országos tervhez írt civil hozzászólások az Európai Bizottságnak küldött, "A Duna-vízgyűjtő magyarországi részének vízgyűjtő-gazdálkodási terve" című anyagba is bekerültek, annak 10-5. mellékletét alkotják.