Tisztelt Olvasók!
A honlap a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés anyagait gyűjti egybe, teljességre törekedve. Tematikus, annotált linkgyűjteményei a tervezés hivatalos magyar és európai uniós anyagainak letöltését szolgálják. Olvashatók a honlapon a társadalom bevonása eredményeként keletkezett anyagok, észrevételek, javaslatok. A tájékozódást segíti a víz-keretirányelv magyarországi bevezetése eseményeinek történeti áttekintése. Hasonlóan, a tájékozódást szolgálja a vízgyűjtő-gazdálkodás releváns anyagainak, a jogszabályoknak és a hivatalos jelentéseknek annotált bibliográfiája.
"A társadalom bevonása a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés szerves része. Célja, hogy az érintettek ismeretei, nézetei, szempontjai időben felszínre kerüljenek, a döntések közös tudáson alapuljanak és reálisan végrehajtható, közösen elfogadott intézkedések alkossák majd a tervet." [Forrás: Az országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéséhez kapcsolódó társadalmi bevonás és konzultáció, www.vizeink.hu, 2008. december 19.]
A gondolat, hogy a vizek szabályozását társadalmi egyetértés mellett célszerű végezni, nem új. Idézzünk a Mirhó-gát építése, elbontása, majd újbóli megépítése időszakában írt, korabeli "civil kérvényekből". A kevi tanács írta 1780-ban: "A víznek megtartásáért instálni kell, mivel a víz mindgyárt elmégyen, sok helyen alig vagyon térdig való víz, és ha ez a kevés árvíz nem lett volna, a militia számára szénát sem lehetett volna kaszálni, és barmaink most is egyedül ott élhetnek, ahol a víz a földeket megfutotta ...". A keviek kérése teljesült, a gátat elbontották, emiatt ezután a dévaványaiak irtak kérvényt 1786-ban: "... a mostani őszi vetésünket és kaszáló réteinket nagyrészt a Tiszának árja elpusztítja, mivel különben is, mind a Körösöknek, mind a Berettyónak árjai a mi határunkban ütközvén meg a Tiszának árját magán felül bocsáttyák ... egy egész év kell mire a víz teljesen levonul ...". [Forrás: Vízminőségi tájékoztató, KTVF kiadvány, 16. évfolyam 3. szám, 2009. december.]
Az első vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési időszak a végéhez közeledik, 2015 decemberére elkészült a második VGT végleges tervezete. A megvalósítás folyamatában várhatóan szükség lesz "civil kérvények" írására. Honlapunk fő célja, hogy használható tudásbázist nyújtson, megbízható és áttekinthető háttértárral segítse a kérvények íróit. A honlapot folyamatosan fejlesztjük, a vízgyűjtő-gazdálkodásra vonatkozó újabb és újabb információk hozzáfűzésével.
A honlapot 2014 ősze óta a Norvég Civil Támogatási Alap támogatását elnyert, "Csak tiszta forrásból" című pályázat segítségével fejlesztjük.
Hírek
Megjelent! 2016. október 21-én megjelent a www.vizeink.hu oldalon a VGT-2 végleges, elfogadott szövege, az ún. főanyag.
2016. október 13-án ötödik alkalommal módosította a kormány 1084/2016.(II.29.) számú határozatát a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) fejlesztési keretének megállapításáról. A határozat 2. számú melléklete 543 kiemelt projektet nevesít.
Megjelent! 2016. június 28-án a www.vizeink.hu honlapon megjelent a VGT-2 végleges, elfogadott változatának melléklet- és háttéranyag-gyűjteménye.
2016. május 1-én a Környezet- és Természetvédők Országos Találkozója állásfoglalásban tette közzé a VGT-2 végrehajtásának folyamatában fontosnak ítélt civil szempontok összefoglalását.
Megjelent! 2016. április 7-én a Belügyminisztérium közzétette a Hivatalos Értesítő 2016. évi 14. számában a VGT-2 összefoglaló, rövidített változatát. Ugyanebben a számban jelent meg a közlemény Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről.
2016. március 31-én jelent meg a kormány 1155/2016.(III.31.) számú határozata, melyben a Kormány elfogadta Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervét. A közzététel a Hivatalos Értesítőben történik majd.
2016. március 25-én 1153/2016.(III.25.) számú határozatában a kormány rendelkezett a módosított KEHOP EU Bizottsághoz történő benyújtásáról.
2016. február 29-én a kormány 1084/2016.(II.29.) számon határozatot hozott a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról. A határozat 2. számú melléklete 428 kiemelt projektet nevesít. A határozat március 1. napjával hatályon kívül helyezte a KEHOP kereteinek felosztásáról hozott 1318/2015.(V.21.) számú határozatot, melyben 332 volt a kiemelt projektek száma.
Megjelent! 2015. december 22-én az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a VGT-2 végleges tervezetét.
Megjelent! 2015. november 20-án az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a részvízgyűjtők VGT-2 vitaanyagának második tervezetét. Az észrevételeket és véleményeket 2015. december 9-ig várták az vgt2@vizeink.hu emailcímre. A véleményezés határidejét később december 16-ra módosították.
Megjelent! 2015. november 16-án az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a VGT-2 vitaanyagának második tervezetét. Az észrevételeket és véleményeket 2015. december 9-ig várták az vgt2@vizeink.hu emailcímre. A véleményezés határidejét később december 16-ra módosították.
2015. november 16-án jelent meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló kormányhatározat módosítása. A módosított határozat 173-ről 332-re bővítette a VGT-2 megvalósításához kulcsfontosságú ún. kiemelt projektek listáját.
2015. július 21-én civil környezetvédők levélben kérték a vízügyért felelős államtitkárt, hosszabbítsa meg egy hónappal a VGT-2 társadalmasításának részét jelentő írásbeli véleményezés lehetőségét. Az írásbeli vélemények küldésének határidejének 2015. augusztus 31-ig történő meghosszabbítását augusztus 5-én a www.vizeink.hu honlapon jelentették be.
Megjelent! 2015. június 22-én az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a részvízgyűjtők VGT-2 vitaanyagának első tervezetét. Az észrevételeket és véleményeket 2015. július 31-ig várták az vgt2@vizeink.hu emailcímre.
Megjelent! 2015. június 21-én az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a Jelentős vízgazdálkodási problémák tervezetét, melyet a részvízgyűjtők és alegységek tervezetére érkezett hozzászólásokat is tekintetbe véve állítottak össze. A dokumentumhoz 2015. július 31-ig várták a véleményeket.
Megjelent! 2015. június 8-án az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a VGT-2 vitaanyagának első tervezetét. Az észrevételeket és véleményeket 2015. július 31-ig várták az vgt2@vizeink.hu emailcímre.
2015. május 21-én jelent meg a kormány 1318/2015.(V.21.) számú határozata a KEHOP 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról.
2015. március 9-én az EU Bizottsága COM-2015-120 számú Közleményében értékelte az uniós vizek jó állapotának elérésére és az árvízkockázat csökkentésére irányuló lépéseket. A Közlemény címzettje az Európai Parlament és a Tanács. A Közleményhez mellékletek, ún. Bizottsági szolgálati munkadokumentumok tartoznak. Az SWD(2015)50 munkadokumentumban fogalmaznak meg ajánlásokat az országoknak. A Magyarországnak szóló ajánlás angol nyelven olvasható (1 oldal).
2015. február 13-án az EU Bizottsága jóváhagyta a 2014-2020 környezeti és energiahatékonysági programot (KEHOP), amely 1174 milliárd Ft támogatást biztosít program céljaira.
Megjelent! 2014. november 24-én az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a részvízgyűjtők és az alegységek Jelentős vízgazdálkodási kérdéseinek vitaanyagait. A civil véleményezés 2015. május 30-án zárult.
2014. április 26-án a Környezet- és természetvédő szervezetek Országos találkozója állásfoglalást fogadott el a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezéséről és az Árvíz irányelv bevezetéséről. Mindkét állásfoglalást "A civil teendők a VGT-1 és VGT-2 között" címmel tartott szekció részvevői fogalmazták meg.
2014. március 6-án hozta a kormány 1121/2014.(III.6.) számú határozatát, a 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről. (A rendeletet 2014. július 18-án és 2015. május 15-én módosították.) A határozat rögíti egyes tárcák vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő feladatait a vízügy átszervezésével összefüggésben. Felhívja a belügyminisztert, hogy készítse el Magyarország felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási tervét az Európai Bizottság {COM(2012) 670 final} munkadokumentumában található ajánlások figyelembevételével, valamint módosítja a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 számú, 1,3 milliárd forint összegű támogatás kedvezményezettjét: a Nemzeti Környezetügyi Intézet helyébe az Országos Vízügyi Főigazgatóság lép. Később a program támogatását a kormány megnövelte: 1630/2015.(IX.8.) számú határozatával 1,83 milliárd forintra emelte.
2013. december 13-án hozta a kormány 1940/2013.(XII.13.) számú határozatát, mely - a VGT felülvizsgálatához is kapcsolódó - Kvassay Jenő Tervre jóváhagyta a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 számú, 1,3 milliárd forint támogatást nyújtó projekt szerződésének megkötését. A támogatás kedvezményezettje a Nemzeti Környezetügyi Intézet. Az 1121/2014.(III.6.) Korm. határozat 2. pontja megváltoztatta a támogatás kedvezményezettjét. Az új kedvezményezett az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
Megjelent! A 2013. július 23-án megjelent, A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 című vitaanyag hat hónapon keresztül véleményezhető. 2014. január 23-ig várják az észrevételeket a vgt2@neki.gov.hu email címre vagy a Nemzeti Környezetügyi Intézet postai címére (1253 Budapest Pf 57.).
Valid HTML 4.01 Transitional
utolsó módosítás: 2016. október 22.   *   honlaptérkép   *   szerzői jogi nyilatkozat   *   "tiszta-forrás" levelezőlista   *   "vki" levelezőlista   *   levél a honlap szerkesztőjének