A Duna-vízgyűjtő magyarországi része
VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015
Vitaanyag I.  [2015. június 8.]
Tartalomjegyzék
a dokumentum címe [oldalszáma] a fájl neve a fájl mérete
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015
  Vitaanyag  [458 oldal]
OVGT2_vitaanyag_I.pdf 14,79 MB
A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015 környezeti vizsgálatának
  tartalmi meghatározása  [13 oldal]
VGT_SKV_tematika.pdf 0,16 MB
A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015 környezeti vizsgálatának
  vitaanyaga  [77 oldal]
VGT2_SKV_jelent_konzanyag_0812.pdf 1,33 MB
A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015 környezeti vizsgálatának
  jelentése  [120 oldal]
VGT2_SKV_jelent_0915.pdf 8,49 MB
Mellékletek
1-1 Felszíni víztestek   [táblázat] 1_1_melleklet_FE_viztestek.xls 0,32 MB
1-2 Vízfolyás és állóvíz tipológia 1_2_melleklet_referencia.pdf 0,12 MB
1-3 Erősen módosított víztestek terhelései   [táblázat] 1_3_melleklet_EM_viztestek.xls 0,16 MB
1-4 Felszín alatti víztestek   [táblázat] 1_4_melleklet_FA_viztestek.xls 0,15 MB
1-5 Felszín alatti víztestek háttérértékei és küszöbértékei   [táblázat] 1_5_Melleklet_FAVhatterkuszob.xls 0,10 MB
2-1 Vízbázisok   [táblázatok] 2_1_melleklet_vizbazisok.xls 1,45 MB
2-2 Nitrát- és tápanyagérzékeny területek   [táblázatok] 2_2_melleklet_nitrat_tapanyagerzekeny.xls 0,23 MB
2-3 Természetes fürdőhelyek   [táblázatok] 2_3_melleklet_furdohelyek.pdf 0,20 MB
2-4 Természetvédelmi oltalom alatt álló területek   [táblázatok] 2_4_melleklet_termved_FE_FA.xls 0,91 MB
3-1 Szennyvízterhelés jellemzői: Kommunális és ipari szennyvízkibocsátások adatai   [táblázatok] 3_1_melleklet_Szennyvizterheles.xls 0,38 MB
3-2 Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer   [táblázatok] 3_2_melleklet_TESZIR_2012.xls 3,03 MB
3-3 PRTR köteles telephelyek és tevékenységek (2010-2012)   [táblázat] 3_3_melleklet_E-PRTR_telephelyek.xls 0,39 MB
3-4 Vizek tápanyag terhelése   [táblázatok] 3_4_melleklet_Vizek_tapanyag_terhelese.xls 0,79 MB
3-5 Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek   [táblázatok] 3_5_melleklet_Veszelyes_anyagokkal_osszefuggo
_emberi_tevekenysegek.xls
0,10 MB
3-6 Veszélyes anyagokkal foglalkozó küszöbérték feletti üzemek   [táblázat] 3_6_melleklet_Seveso_es_karelharitas_mentesites.xls 0,54 MB
3-7 Bányászat - Meddőhányók és zagytározók kockázati besorolása   [táblázat] 3_7_melleklet_Banyaszat.xls 1,08 MB
3-8 Hulladékgazdálkodás - hulladéklerakók   [táblázat] 3_8_ melleklet_Hulladeklerakok.xls 0,11 MB
3-9 Hidromorfológiai beavatkozások   [táblázat] 3_9_melleklet_Hidromorfologia.xls 0,31 MB
3-10 Felszíni vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázat] 3_10_melleklet_Felszini_vizkivetel_2013.xls 0,71 MB
3-11 Felszín alatti vízkivételek   [táblázatok] 3_11_melleklet_FAV_vizkivetelek.xls 30,33 MB
4-1 Felszíni vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázat] 4_1_melleklet_FEV_monitoring.xls 0,56 MB
4-2 Felszín alatti vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázatok] 4_2_melleklet_FAV_monitoring.xls 1,76 MB
4-3 Védett területek monitoring programja, monitoringhelyek   [táblázat] 4_3_melleklet_VEDTER_monitoring.xls 0,58 MB
4-4 Jogszabályok, szabványok, műszaki előírások   [táblázatok] 4_4_melleklet_jogszabalyok_vizsgalati_modszerek.pdf 0,18 MB
4-5 Felszíni vizek monitoring programja - Terepi jegyzőkönyvek 4-5_melleklet_terepi_jkv_fev.pdf 1,23 MB
4-6 Felszín alatti vizek monitoring programja - Terepi jegyzőkönyvek 4_6_melleklet_terepi_jkv_fav.pdf 0,53 MB
5-1 A vízhasználatok bemutatása és gazdasági jelentőségének értékelése 5_1_melleklet_vizhasznalatok_gazd_jelentosege.pdf 1,98 MB
5-2 Vállalkozási szerződés keretében a víz-szektorra vonatkozó ex-ante feltételek teljesítéséhez szükséges, a 1121/2014. (III.6.) Korm. határozat 1. a) és b) pontjai szerinti gazdasági elemzések elkészítése 2. változat 5_2_melleklet_gazdasagi_elemzes.pdf 3,25 MB
5-3 Módszertani útmutató a VKI megvalósításának gazdasági kérdéseihez 5_3_melleklet_gazdasagi_utmutato_nkozi.pdf 0,35 MB
6-1 Felszíni víztestek állapota   [táblázatok] 6_1_melleklet_felszini_viztestek_allapota.xls 4,25 MB
6-2 Felszíni vizek biológiai állapotértékelése - minősítés módszere   [táblázatok] 6_2_melleklet_felszini_vizek_biologiai
_allapotertekelese_minosites_modszere.xls
0,09 MB
6-3 Felszíni vizek fizikai és kémiai állapotértékelése - minősítés módszere   [táblázatok] 6_3_melleklet_felszini_vizek_fizikai_kemiai
_allapotertekelese_minosites_modszere.xls
0,25 MB
6-4 Felszíni vizek hidromorfológiai állapotértékelése - minősítés módszere   [táblázatok] 6_4_melleklet_felszini_vizek_hidromorfologiai
_allapotertekelese.xls
0,10 MB
6-5 Felszín alatti vizek mennyiségi állapotának értékelése   [táblázat] 6_5_melleklet_FAV_mennyiseg_allapot.xls 0,13 MB
6-6 A vízszint süllyedésének vizsgálata   [táblázat] 6_6_melleklet_FAV_sullyedes.xls 0,17 MB
6-7 Felszín alatti víztestek vízigénye   [táblázatok] 6_7_melleklet_FAV_vizigenyek.xls 0,29 MB
6-8 FAVÖKO fontosabb jellemzői   [táblázat] 6_8_melleklet_ FAV_FAVOKO.xls 0,11 MB
6-9 Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése   [táblázat] 6_9_melleklet_FAV_kemiai_minosites.xls 0,10 MB
6-10 Vízbázisok szennyezettsége   [táblázatok] 6_10_melleklet FAV_vizbazisok_szennyezettsege.xls 0,10 MB
6-11 Diffúz szennyeződések ellenőrzése; felszín alatti víztestek diffúz nitrát szennyezettségi aránya   [táblázat] 6_11_melleklet Diffuz NO3_Eredmenyek.xls 0,07 MB
6-12 Vízbázisok veszélyeztetettsége   [táblázatok] 6_12_melleklet_vizbazisok veszelyeztetettsege.xls 0,65 MB
6-13 A tápanyagterhelésre érzékenynek kijelölt felszíni vizek állapotértékelés   [táblázat] 6_13_melleklet_tapanyagerzekeny_vizek minositese.xls 0,06 MB
7-1 Útmutató a VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés elvégzéséhez SKV és KHV készítők és bírálók számára 7_1_melleklet_4_7_utmutato.pdf 0,29 MB
7-2 Célkitűzések és mentességek   [táblázatok] 7_2_melleklet_cel_mentesseg.xls 0,79 MB
8-1 A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8_1_melleklet_Felszini_vizvedelmi_szabalyozas
_felulvizsgalat.pdf
0,06 MB
8-2 VGT1 intézkedések finanszírozása   [táblázatok] 8_2_melleklet_VGT1_intezkedesek_finanszirozasa.xls 7,46 MB
8-3 Műszaki intézkedések tartalma - VGT1 8_3_melleklet_muszaki_int_tartalma_VGT1.pdf 0,63 MB
8-4 Terhelések, intézkedések   [táblázatok] 8_4_melleklet_terhelesek_intezkedesek.xls 0,19 MB
8-5 Gazdaság-szabályozási koncepció tervezet a VGT-ben megfogalmazott vízpolitikai célok megvalósítása érdekében 8_5_melleklet_gazdasagszab_eszkozrendszer.pdf 0,95 MB
9-1 Kapcsolódó programok és tervek 9_1_melleklet_orsz_prog.pdf 1,10 MB
9-2 Országos programok, tervek   [táblázat] 9_2_melleklet_orszagos_programok_tervek.xls 0,06 MB
10-1 Területi Vízgyűjtő-gazdálkodási Tanácsok Jegyzőkönyvei 10_1_melleklet.rar 14,47 MB
10-2 Részvízgyűjtő-gazdálkodási Tanácsok Jegyzőkönyvei 10_2_melleklet.rar 8,13 MB
Térképek
1. fejezet
  1-1. Átnézeti térkép
  1-2. Területhasználat
  1-3. Vízfolyás víztestek kategóriái
  1-4. Vízfolyás víztestek típusai
  1-5. Állóvíz víztestek kategóriái
  1-6. Állóvíz víztestek típusai
  1-7. Felszín alatti víztestek sekély porózus és sekély hegyvidéki
  1-8. Felszín alatti víztestek porózus és hegyvidéki
  1-9. Felszín alatti víztestek porózus termál
  1-10. Felszín alatti víztestek karszt és termálkarszt
terkepek_1_fejezet.zip 54,61 MB
2. fejezet
  2-1. Ivóvízkivételek védőterületei
  2-2. Tápanyag- és nitrátérzékeny területek
  2-3. Természetes fürdőhelyek és fürdővizek
  2-4. Védett természeti területek
  2-5. Natura2000 és egyéb védett területek
terkepek_2_fejezet.zip 33,11 MB
3. fejezet
  3-1. Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések
  3-2. Mezőgazdasági pontszerű szennyezések
  3-3. E-PRTR és Seveso üzemek
  3-4. Szennyezett területek és káresemények
  3-5. Diffúz foszforterhelés
  3-6. Diffúz nitrátterhelés
  3-7. Völgyzárógátak, fenékküszöbök, tározók, töltések
  3-8. Hidromorfológiai befolyásoltság - morfológia
  3-9. Hidromorfológiai befolyásoltság - hidrológia
  3-10. Vízkivételek felszíni vizekből
  3-11. Vízkivételek felszín alatti vizekből sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  3-12. Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus és hegyvidéki
  3-13. Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus termál
  3-14. Vízkivételek felszín alatti vizekből karszt és termálkarszt
  3-15. Közlekedés
  3-16. Hulladékgazdálkodás
terkepek_3_fejezet.zip 89,70 MB
4. fejezet
  4-1. Felszíni vizek monitoringja
  4-2. Felszín alatti vizek monitoringja sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  4-3. Felszín alatti vizek monitoringja porózus és hegyvidéki
  4-4. Felszín alatti vizek monitoringja porózus termál
  4-5. Felszín alatti vizek monitoringja karszt és termálkarszt
  4-6. Védett területek monitoringja
terkepek_4_fejezet.zip 30,37 MB
6. fejezet
  6-1. Felszíni víztestek ökológiai minősítése
  6-2. Felszíni víztestek osztályozása biológiai elemek
  6-3. Felszíni víztestek osztályozása fizikai-kémiai elemek
  6-4. Felszíni víztestek osztályozása hidromorfológiai
     elemek  Hiányzik
  6-5. Felszíni víztestek kémiai minősítése
  6-6. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota sekély porózus és
     sekély hegyvidéki
  6-7. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus és
     hegyvidéki
  6-8. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus termál
  6-9. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota karszt és
     termálkarszt
  6-10. Felszín alatti víztestek kémiai állapota sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  6-11. Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus és
     hegyvidéki
  6-12. Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus termál
  6-13. Felszín alatti víztestek kémiai állapota karszt és termálkarszt
  6-14. Védett területek állapota - Ivóvízkivételek védőterületei
  6-15. Védett területek állapota - Természetes fürdőhelyek és
     fürdővizek
  6-16. Védett területek állapota - Tápanyagérzékeny területek
  6-17. Védett területek állapota - Natura2000 területek és halas vizek
terkepek_6_fejezet.zip 72,65 MB
Háttéranyagok
1-1 Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata 1_1_hatteranyag_FEV_kijeloles.pdf 0,19 MB
1-2 Vízfolyás és állóvíz tipológia 1_2_hatteranyag_tipologia.pdf 0,12 MB
1-3 Tipológia biológiai validációja 1_3_hatteranyag_tipologia_biologiai_validacioja.pdf 0,78 MB
1-4 Erősen módosított víztestek kijelölése - módszertan 1_4_hatteranyag_erosen_modositott.pdf 0,12 MB
1-5 Felszín alatti víztestek felülvizsgálata 1_5_hatteranyag_FAV_kijeloles.pdf 0,06 MB
3-1 BMGE tanulmány: Felszíni víztestek tápanyagterhelésének modellezése a REWARD-VGT modellel 3_1_hatteranyag_Felszin_viztestek
_tapanyagterheles_modellezese_Reward_VGT.pdf
0,39 MB
3-2 NAIK tanulmány a Magyarországi állattartó telepek hiányzó trágyatárolóinak pótlásáról 3_2_hatteranyag_Allattarto_telepek
_hianyzo_tragyatarolo_potlasa.pdf
1,31 MB
3-3 KÖRTÁJ Tervező Iroda Kft tanulmány: Környezeti eredmény- és 4 hatásindikátora értékeinek a meghatározása 3_3_hatteranyag_UMVP_eredmeny_es_hatasindikator
_ertekei_meghatarozasa.pdf
11,23 MB
3-4 NÉBIH tanulmány: Növényvédő szer felhasználás Magyarországon 3_4_hatteranyag_Novenyvedoszer_felhasznalas
_Magyarorszagon.pdf
1,57 MB
3-5 MFGI tanulmány: A bányászati tevékenységek felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt lehetséges terheléseinek számbavétele, ismertetése 3_5_hatteranyag_Banyaszat.pdf 19,45 MB
6-1 MTA ÖK tanulmány: A felszíni vizek biológiai állapotértékelési rendszere 6_1_hatteranyag_FEV_biol_allapotert_rendszere.pdf 11,24 MB
[6-2 Felszíni víztestek fizikai-kémiai és kémiai állapotértékelési rendszere]   Hiányzik -
[6-3 Veszélyes anyagokból származó terhelések és vízminőségi hatások]   Hiányzik -
[6-4 Felszíni víztestek hidromorfológiai állapotértékelése]   Hiányzik -
6-5 Térkép: A süllyedéses teszt eredménye a sekély porózus víztesteken 6_5_hatteranyag_sp_sullyedes_trend_terkep.jpg 5,19 MB
6-6 Térkép: A süllyedéses teszt eredménye a porózus víztesteken 6_6_hatteranyag_h_p_sullyedes_terkep.jpg 5,08 MB
6-7 Térkép: A süllyedéses teszt eredménye a karszt víztesteken 6_7_hatteranyag_k_kt_sullyedes_terkep.jpg 4,17 MB
6-8 Térkép: A süllyedéses teszt eredménye a porózus termál víztesteken 6_8_hatteranyag_p_pt_sullyedes_terkep.jpg 3,80 MB
6-9 Térkép: A felszín alatti víztől függő ökoszisztémák 6_9_hatteranyag_favoko_terkep.jpg 5,67 MB
6-10 Táblázat: Felszín alatti víztestek diffúz nitrátszennyezettségének vizsgálata - kutak medián értékei alapján 6_10_hatteranyag_Diffuz_medianok
_2010_2012_nitrat.xls
0,16 MB
6-11 Táblázat: Felszín alatti víztestek diffúz nitrátszennyezettségének vizsgálata - összes mérési adat alapján 6_11_hatteranyag_Diffuz_egyedimeresek
_2010_2012_nitrat.xls
0,17 MB
6-12 Térkép: Sekély porózus és sekély hegyvidéki víztestek nitrátszennyezettségi aránya 6_12_hatteranyag_Diffuz_nitratszennyezettseg
_sp_sh.pdf
1,17 MB
6-13 Térkép: Hegyvidéki víztestek nitrátszennyezettségi aránya 6_13_hatteranyag_Diffuz_nitratszennyezettseg_h.pdf 0,53 MB
6-14 Térkép: Karszt víztestek nitrátszennyezettségi aránya 6_14_hatteranyag_Diffuz_nitratszenyezettseg_k.pdf 0,43 MB
6-15 A víztől függő szárazföldi ökoszisztémák ökológiai állapotának értékelési módszere 6_15_hatteranyag_elovilag_helyzetertekeles_modszer.pdf 0,52 MB