A Duna-vízgyűjtő magyarországi része
VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015
Végleges tervezet  [2015. december 22.]
Tartalomjegyzék
a dokumentum címe [oldalszáma] a fájl neve a fájl mérete
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015
  2015 december  [625 oldal]
OVGT_foanyag.pdf 16,28 MB
Mellékletek
1-1 Felszíni víztestek   [táblázat] 1_1_melleklet_FE_viztestek.xls 0,76 MB
1-2 Felszíni víztest típusok refencia jellemzői 1_2_melleklet_referencia.pdf 0,34 MB
1-3 Erősen módosított és mesterséges vízfolyás víztestek   [táblázatok] 1_3_melleklet_EM.xls 0,80 MB
1-4 Felszín alatti víztestek   [táblázat] 1_4_melleklet_FA_viztestek.xls 0,13 MB
1-5 Felszín alatti víztestekre vonatkoz háttérértékek és küszöbértékek   [táblázatok] 1_5_melleklet_FAVhatter_kuszob.xls 0,43 MB
2-1 Vízbázisok   [táblázatok] 2_1_melleklet_vizbazisok.xls 1,62 MB
2-2 Nitrát- és tápanyagérzékeny területek és víztestek kapcsolata  [táblázatok] 2_2_melleklet_nitrat_tapanyag_erzekeny.xls 0,33 MB
2-3 Természetes fürdőhelyek   [táblázatok] 2_3_melleklet_furdovizek.xls 0,16 MB
2-4 Természetvédelmi oltalom alatt álló területek   [táblázatok] 2_4_melleklet_termved_oltalom.xls 1,08 MB
3-1 Szennyvízterhelés jellemzői: Kommunális és ipari szennyvízterhelés   [táblázatok] 3_1_melleklet_szennyvizterheles.xls 2,15 MB
3-2 Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer   [táblázatok] 3_2_melleklet_TESZIR_2012.xls 3,07 MB
3-3 PRTR köteles telephelyek és tevékenységek (2010-2012)   [táblázat] 3_3_melleklet_E-PRTR_telephelyek.xls 0,51 MB
3-4 Vizek tápanyag terhelése   [táblázatok] 3_4_melleklet_tapanyag_terheles.xls 0,74 MB
3-5 Veszélyes anyagokkal összefüggő emberi tevékenységek 2012-től   [táblázatok] 3_5_melleklet_veszelyesanyagok_tevekenysegek.xls 0,11 MB
3-6 Veszélyes anyagokkal foglalkozó küszöbérték feletti üzemek   [táblázatok] 3_6_melleklet_Seveso_es_karelharitas_mentesites.xls 0,61 MB
3-7 Bányászat   [táblázatok] 3_7_melleklet_banyaszat.xls 1,08 MB
3-8 Hulladékgazdálkodás - hulladéklerakók   [táblázat] 3_8_melleklet_hulladeklerakok.xls 0,11 MB
3-9 Hidromorfológiai beavatkozások   [táblázatok] 3_9_melleklet_hidromorfologia.xls 0,70 MB
3-10 Felszíni vízkivételek és vízbevezetések   [táblázatok] 3_10_melleklet_felszini_vizkivetelek_es
_vizbevezetesek.xls
0,88 MB
3-11 Felszín alatti vízkivételek   [táblázatok] 3_11_melleklet_FAV_vizkivetelek.xls 30,33 MB
3-12 Egyéb terhelés   [táblázatok] 3_12_egyeb_terheles.xls 0,35 MB
4-1 Felszíni vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázat] 4_1_melleklet_FEV_monitoring.xls 0,72 MB
4-2 Felszín alatti vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázatok] 4_2_melleklet_FAV_monitoring.xls 2,45 MB
4-3 Védett területek monitoring programja, monitoringhelyek   [táblázatok] 4_3_melleklet_VEDTER_monitoring.xls 0,73 MB
4-4 Jogszabályok, szabványok, műszaki előírások   [táblázatok] 4_4_melleklet_jogszabalyok_vizsgalati_modszerek.pdf 0,46 MB
4-5 Felszíni vizek monitoring programja - Terepi jegyzőkönyvek 4_5_melleklet_terepi_jkv_fev.pdf 1,38 MB
4-6 Felszín alatti vizek monitoring programja - Terepi jegyzőkönyvek 4_6_melleklet_terepi_jkv_fav.pdf 0,63 MB
5-1 A vízhasználatok bemutatása és gazdasági jelentőségének értékelése - 3. változat 5_1_melleklet_vizhasznalatok_gazd_jelentosege.pdf 4,68 MB
5-2 Vállalkozási szerződés keretében a víz-szektorra vonatkozó ex-ante feltételek teljesítéséhez szükséges, a 1121/2014. (III.6.) Korm. határozat 1. a) és b) pontjai szerinti gazdasági elemzések elkészítése - 3. változat 5_2_melleklet_gazdasagi_elemzes.pdf 4,75 MB
5-3 Vízenergia termelés előrejelzése 5_3_melleklet_vizenergia_termeles_elorejelzese.pdf 0,55 MB
5-4 Módszertani útmutató a VKI megvalósításának gazdasági kérdéseihez: a pénzügyi, környezeti és erőforrás költségek megtérülése és megfizethetőségi kérdések 5_4_melleklet_gazdasagi_utmutato.pdf 0,85 MB
6-1 Felszíni víztestek állapota   [táblázatok] 6_1_melleklet_FEV_allapot.xls 2,21 MB
6-2 Felszíni vizek biológiai minősítési osztályok   [táblázatok] 6_2_melleklet_FEV_biologiai_minositesi_osztalyok.xls 0,82 MB
6-3 Felszíni vizek fizikai és kémiai minősítési osztályok   [táblázatok] 6_3_melleklet_FEV_fiz_kem_minositesi_osztalyok.xls 0,10 MB
6-4 Felszíni vizek hidromorfológiai állapotértékelése   [táblázatok] 6_4_melleklet_FEV_hidromorfologiai_allapotertekelese.xls 0,62 MB
6-5 Felszín alatti vizek mennyiségi állapotának értékelése   [táblázat] 6_5_melleklet_FAV_mennyisegi_allapot.xls 0,77 MB
6-6 Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése   [táblázatok] 6_6_melleklet_FAV_kemiai_allapot.xls 1,19 MB
6-7 Vízbázisok veszélyeztetettsége   [táblázatok] 6_7_melleklet_vizbazisok_veszelyeztetettsege.xls 0,86 MB
6-8 Tápanyagérzékeny területen lévő felszíni vizek állapota a trofitást jellemző indikátorok szerint   [táblázat] 6_8_melleklet_tapanyagerzekeny_vizek_minositese.xls 0,06 MB
6-9 Víztől függő Natura 2000 területek állapota   [táblázatok] 6_9_melleklet_termeszetvedelmi_ter_allapotert.xls 0,14 MB
7-1 Általános útmutató a VKI 4.7 cikk szerinti elemzés elvégzéséhez 7_1_melleklet_4_7_utmutato.pdf 1,72 MB
7-2 Célkitűzések és mentességek   [táblázatok] 7_2_melleklet_cel_mentesseg.xls 3,27 MB
8-1 VGT1 intézkedések finanszírozása   [táblázatok] 8_1_melleklet_VGT1_intezkedesek_finanszirozasa.xls 7,50 MB
8-2 Magyarországi és nemzetközi jó gyakorlat bemutatása hidromorfológiai szempontból 8_2_melleklet_jo_gyakorlat_hidromorfologia.pdf 2,80 MB
8-2 1. táblázat: Projektek a felszíni vizek jó ökológiai állapotához való hozzájárulása szempontjából   [táblázat] 8_2_melleklet_projektek_intezkedesek_szerint.xls 0,10 MB
8-3 Terhelések, intézkedések   [táblázatok] 8_3_melleklet_terhelesek_intezkedesek.xls 0,24 MB
8-4 Intézkedések adatlapjai 8_4_melleklet_intezkedesek_adatlapja.pdf 3,90 MB
8-5 Gazdaság-szabályozási koncepció - Intézkedési javaslatok az ex-ante feltételek teljesítése és az intézkedési program követelményei szerint rendszerezve 8_5_melleklet_gazdasag_szabalyozas_ex_ante.pdf 1,86 MB
8-5 1. függelék: Az állami vízvagyon-megőrzés igazgatási és hatósági alapfeladatainak áttekintése és költségbecslés 8_5_melleklet_1_fuggelek_hatosagi_igazgatasi
_tevekenysegek.pdf
0,69 MB
8-5 2. függelék: A mezőgazdasági vízszolgáltatás megfizethetőségi elemzése 8_5_melleklet_2_fuggelek_ontozes_megfizethetoseg.pdf 0,86 MB
8-5 3. függelék: A Vízkészlet-járulék terheinek megoszlása, fizetőképességi elemzés és járulékszámítási verziók bemutatása az öntözés és halgazdálkodási ágazatra 8_5_melleklet_3_fuggelek_VKJ_megfizethetoseg.pdf 1,28 MB
8-6 Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató 8_6_melleklet_telepulesi_csapadekviz_gazdalkodas
_utmutato.pdf
2,39 MB
8-7 Településszintű, programszerű szennyvízkezelés kistelepüléseken 8_7_melleklet_kistelepulesek_szennyvizkezelese.pdf 3,45 MB
8-8 Felszíni vizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések   [táblázatok] 8_8_intezkedesek_FEV_fiz_kemia.xls 1,72 MB
8-9 Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és az agrártámogatások kapcsolata 8_9_mell_VGT_es_az_agrartamogatasok_kapcsolata.pdf 1,55 MB
8-10 Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések   [táblázatok] 8_10_melleklet_veszelyes_FEV_12_19.xls 1,09 MB
8-11 Hidromorfológiai intézkedések   [táblázat] 8_11_melleklet_hidromorfologiai_intezkedesek.xls 0,73 MB
8-12 Felszín alatti vizek állapotát javító intézkedések   [táblázatok] 8_12_FAV_intezkedesek.xls 0,37 MB
8-13 Természetvédelmi jó gyakorlatok 8_13_melleklet_termeszetvedelmi_jo_gyakorlatok.pdf 2,43 MB
8-13 Természetvédelmi intézkedések   [táblázatok] 8_13_termeszetvedelmi_intezkedesek.xls 0,59 MB
8-14 Vízminőség-védelmi jogszabályok módosítási javaslata 8_14_melleklet_szabalyozas_modositasi_javaslatok.pdf 1,15 MB
8-15 Terhelhetőség meghatározása - módszertani útmutató a felszíni vizek vízminőség-szabályozásának tervezéséhez, a kibocsátási határértékek megállapításához 8_15_terhelhetosegi_utmutato.pdf 2,11 MB
8-15 Terhelhetőség - mintapéldák 8_15_terhelhetosegi_szamitasok_mintapeldak.zip 2,16 MB
8-15 Terhelhetőség - mintapéldák 8_15_WQ_modell_hossz_szelvenyek_jelen_allapot.zip 14,48 MB
8-16 A VGT2-höz kapcsolódó K+F témajavaslatok és egyedi felmérések, vizsgálatok 8_16_melleklet_kutatas_fejlesztes.pdf 0,60 MB
8-17 Az árvízi kockázatkezelés intézkedéstípusainak elemzése a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szempontjai szerint 8_17_melleklet_akk_vgt_intezkedesek.pdf 0,85 MB
8-18 A KEHOP tervezett intézkedései a 2015. évi Fejlesztési Keret szerint 8_18_melleklet_KEHOP_EFK.pdf 0,39 MB
8-19 Az intézkedési program költségbecslése 8_19_melleklet_intezkedesi_pr_ktsbecslese.xls 0,39 MB
9-1 Kapcsolódó programok és tervek 9_1_melleklet_kapcsolodo_programok_tervek.pdf 2,02 MB
9-2 Országos programok, tervek   [táblázat] 9_2_melleklet_orszagos_programok_tervek.xls 0,07 MB
10-1 JVP írásbeli vélemények és válaszok - alegységek   [táblázatok] 10_1_JVP_irasbeli_velemenyek_es_valaszok_
alegysegek.zip
0,84 MB
10-1 JVP írásbeli vélemények és válaszok - részvízgyűjtők   [táblázatok] 10_1_JVP_irasbeli_velemenyek_es_valaszok_
reszvizgyujtok.zip
0,13 MB
10-2 VGT 1. vitaanyag - írásbeli vélemények és válaszok 10_2_melleklet_VGT_1_vitaanyagra_erkezett
_irasbeli_velemenyek_es_valaszok.xls
0,45 MB
10-3 SKV fórum - vélemények, válaszok 10_3_JVP_SKV_forum_velemenyek.xls 0,09 MB
10-3 Részvízgyűjtő fórum - vélemények, válaszok 10_3_Reszvizgyujto_forum_velemenyek.xls 0,20 MB
10-3 Specifikus területi fórum - vélemények, válaszok 10_3_Specifikus_teruleti_forum_velemenyek.xls 0,16 MB
10-3 Szakmai országos fórum - vélemények, válaszok 10_3_Szakmaiorsz_forum_velemenyek.xls 0,22 MB
10-3 Tematikus országos fórum - vélemények, válaszok 10_3_Tematikus_orszagos_forum_velemenyek.xls 0,22 MB
10-3 Területi fórum - vélemények, válaszok 10_3_Teruleti_forum_velemenyek.xls 0,20 MB
10-4 VGT 2. vitaanyag - írásbeli vélemények és válaszok 10_4_melleklet_VGT_2_vitaanyagra_erkezett_irasbeli
_velemenyek_es_valaszok.xls
0,58 MB
10-5 VGT 1. vitaanyag - TVT jegyzőkönyvek 10_5_TVT_jegyzokonyvek_vitaanyag_1.zip 15,14 MB
10-5 VGT 2. vitaanyag - TVT jegyzőkönyvek 10_5_TVT_jegyzokonyvek_vitaanyag_2.zip 19,46 MB
10-5 VGT 1. vitaanyag - Balaton RVT jegyzőkönyv 10_5_vitaanyag_1_Balaton_RVT_jegyzokonyv_2015_04_21.pdf 0,42 MB
10-5 VGT 1. vitaanyag - Dráva RVT jegyzőkönyv 10_5_vitaanyag_1_Drava_RVT_jegyzokonyv_2015_05_08.pdf 3,65 MB
10-5 VGT 1. vitaanyag - Duna RVT jegyzőkönyv 10_5_vitaanyag_1_Duna_RVT_jegyzokonyv_2015_04_22.pdf 3,30 MB
10-5 VGT 1. vitaanyag - Tisza RVT jegyzőkönyv 10_5_vitaanyag_1_Tisza_RVT_jegyzokonyv_2015_04_22.pdf 2,27 MB
10-5 VGT 1. vitaanyag - OVT jegyzőkönyv 10_5_vitaanyag_1_OVT_jovahagyott_jegyzokonyv_0622.pdf 2,62 MB
10-5 VGT 2. vitaanyag - Balaton RVT jegyzőkönyv és határozat 10_5_vitaanyag_2_Balaton_RVT_jegyzokonyv_es_hatarozat.pdf 0,60 MB
10-5 VGT 2. vitaanyag - Dráva RVT jegyzőkönyv 10_5_vitaanyag_2_Drava_RVT_jegyzokonyv_2015_11_24.pdf 0,21 MB
10-5 VGT 2. vitaanyag - Duna RVT határozat 10_5_vitaanyag_2_Duna_RVT_hatarozat_2015_11_26.pdf 0,37 MB
10-5 VGT 2. vitaanyag - Tisza RVT jegyzőkönyv és javaslat 10_5_vitaanyag_2_Tisza_RVT_jegyzokonyv_2015_11_24.pdf 0,17 MB
10-6 VGT Tanácsok - vélemények és válaszok 10_6_melleklet_VGT_Tanacsok_velemenyek_es_valaszok.xls 0,39 MB
Térképek
1. fejezet
  1-1. Átnézeti térkép
  1-2. Területhasználat
  1-3. Vízfolyás víztestek kategóriái
  1-4. Vízfolyás víztestek típusai
  1-5. Állóvíz víztestek kategóriái
  1-6. Állóvíz víztestek típusai
  1-7. Felszín alatti víztestek sekély porózus és sekély hegyvidéki
  1-8. Felszín alatti víztestek porózus és hegyvidéki
  1-9. Felszín alatti víztestek porózus termál
  1-10. Felszín alatti víztestek karszt és termálkarszt
terkepek_1_fejezet.zip 43,21 MB
2. fejezet
  2-1. Ivóvízkivételek védőterületei
  2-2. Tápanyag- és nitrátérzékeny területek
  2-3. Természetes fürdőhelyek és fürdővizek
  2-4. Védett természeti területek
  2-5. Natura2000 és egyéb védett területek
terkepek_2_fejezet.zip 26,27 MB
3. fejezet
  3-1. Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések
  3-2. Szennyvíz-bevezetések hatásának értékelése
  3-3. Mezőgazdasági pontszerű szennyezések
  3-4. E-PRTR és Seveso üzemek
  3-5. Szennyezett területek és káresemények
  3-6. Diffúz foszforterhelés - felszíni vizek
  3-7. Diffúz nitrátterhelés - felszíni vizek
  3-8. Diffúz nitrátterhelés - felszín alatti vizek
  3-9. Völgyzárógátak, fenékküszöbök, tározók, töltések
  3-10. Hidromorfológiai befolyásoltság - morfológia
  3-11. Hidromorfológiai befolyásoltság - hidrológia
  3-12. Vízkivételek felszíni vizekből
  3-13. Vízkivételek felszín alatti vizekből - sekély porózus
     és sekély hegyvidéki
  3-14. Vízkivételek felszín alatti vizekből - porózus
     és hegyvidéki
  3-15. Vízkivételek felszín alatti vizekből - porózus termál
  3-16. Vízkivételek felszín alatti vizekből - karszt
     és termálkarszt
  3-17. Közlekedés
  3-18. Hulladékgazdálkodás
  3-19. Rekreáció
terkepek_3_fejezet.zip 100,43 MB
4. fejezet
  4-1. Felszíni vizek monitoringja
  4-2. Felszín alatti vizek monitoringja - sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  4-3. Felszín alatti vizek monitoringja - porózus és hegyvidéki
  4-4. Felszín alatti vizek monitoringja - porózus termál
  4-5. Felszín alatti vizek monitoringja - karszt és termálkarszt
  4-6. Védett területek monitoringja
terkepek_4_fejezet.zip 25,50 MB
6. fejezet
  6-1. Felszíni víztestek ökológiai minősítése
  6-2. Felszíni víztestek osztályozása - biológiai elemek
  6-3. Felszíni víztestek osztályozása - fizikai-kémiai elemek
  6-4. Felszíni víztestek osztályozása - hidromorfológiai elemek
  6-5. Felszíni víztestek kémiai minősítése
  6-6. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - sekély
     porózus és sekély hegyvidéki
  6-7. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - porózus és
     hegyvidéki
  6-8. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - porózus
     termál
  6-9. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - karszt és
     termálkarszt
  6-10. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - sekély porózus
     és sekély hegyvidéki
  6-11. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - porózus és
     hegyvidéki
  6-12. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - porózus termál
  6-13. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - karszt és
     termálkarszt
  6-14. Védett területek állapota - ivóvízkivételek védőterületei
  6-15. Védett területek állapota - természetes fürdőhelyek
     és fürdővizek
  6-16. Védett területek állapota - tápanyagérzékeny területek
  6-17. Védett területek állapota - Natura2000 területek és
     halas vizek
terkepek_6_fejezet.zip 77,00 MB
Háttéranyagok
1-1 Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata 1_1_hatteranyag_FEVkijeloles.pdf 0,45 MB
1-2 Vízfolyás és állóvíz tipológia 1_2_hatteranyag_tipologia.pdf 0,59 MB
1-3 Tipológia biológiai validációja 1_3_hatteranyag_tipologia_biologiai_validacioja.pdf 1,63 MB
1-4 Erősen módosított víztestek kijelölése - módszertan 1_4_hatteranyag_EM_M_modszer.pdf 0,78 MB
1-5 Felszín alatti víztestek felülvizsgálata 1_5_hatteranyag_FAV_kijeloles.pdf 0,19 MB
1-6 Felszín alatti vizek_háttér- és küszöbértékeinek felülvizsgálata 1_6_hatteranyag_FAV_hatter_es_kuszobertekeinek
_felulvizsgalata.pdf
7,26 MB
3-1 Felszíni víztestek tápanyagterhelésének modellezése 3_1_hatteranyag_FEV_tapanyag_terhelesek
_modellezes.pdf
7,47 MB
3-2 Tanulmány a magyarországi állattartó telepek hiányzó trágyatárolóinak pótlásáról 3_2_hatteranyag_tanulmany_tragyatarolo.pdf 1,37 MB
3-3 Az ÚMVP környezeti eredmény- és 4 hatásindikátor értékeinek meghatározása, Zárójelentés 3_3_hatteranyag_UMVP_eredmeny_es_hatasindikator
_ertekei_meghatarozasa.pdf
11,23 MB
3-4 Növényvédő szer felhasználás Magyarországon - mellékletekkel 3_4_hatteranyag_novenyvedoszer_felhasznalas
_Magyarorszagon_mellekletekkel.pdf
4,02 MB
3-5 Bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények nyilvántartása és kockázati besorolása 3_5_hatteranyag_banyaszat_bezart_banyak.pdf 17,63 MB
3-6 Tanulmány a veszélyes anyagokra vonatkozó kibocsátások, bevezetések és veszteségek nyilvántartásáról 3_6_hatteranyag_veszelyesanyagok_emisszioleltar.pdf 2,08 MB
3-6 Háttérnyag 1. függelék: Folyami terhelésbecslés 3_6_hatteranyag_1_es_fuggelek_folyami_terhelesbecsles
_kiindulo_adatai_eredmenyei.xls
0,32 MB
3-6 Háttérnyag 2. függelék: Fémek diffúz terhelésének meghatározása és minősítése 3_6_hatteranyag_2_es_fuggelek_femek_diffuz_terhelesenek
_meghatarozasa_minositese.xls
0,59 MB
6-1 Háttéranyag függelék: Terhelések és ökopotenciál meghatározása 6_1_hatteranyag_fuggelek_terhelesek_es_okopotencial
_meghatarozasa.pdf
ö,99 MB
6-1 Fitobentosz - módszertani útmutató 6_1_hatteranyag_fitobentosz_modszertani
_utmutato.pdf
4,73 MB
6-1 Fitoplankton - módszertani útmutató 6_1_hatteranyag_fitoplankton_modszertani
_utmutato.pdf
1,05 MB
6-1 Halas módszertani útmutató 6_1_hatteranyag_halas_modszertani_utmutato.pdf 1,37 MB
6-1 Makrofiton - módszertani útmutató 6_1_hatteranyag_makrofiton_modszertani_utmutato.pdf 2,54 MB
6-1 Makrozoobentosz - útmutató 6_1_hatteranyag_makrozoobentosz_modszertani_utmutato.pdf 1,64 MB
6-2 Felszíni víztestek fizikai-kémiai állapotértékelési rendszere 6_2_hatteranyag_fizikokemiai_minosites.pdf 0,43 MB
6-3 Háttéranyag 1. függelék: Kémiai állapotértékeés szennyezőanyagainak adatlapjai 6_3_hatteranyag_1fugg_SZA_adatlapok.xls 1,77 MB
6-3 Háttéranyag 2. függelék: Víztestek kockázatossága a kémiai állapotértékelés szempontjából 6_3_hatteranyag_2fugg_kemiai_kockazat.xls 0,30 MB
6-3 Háttéranyag 3. függelék: Egyes szennyezőanyagok alapján történt kémiai állapotértékelések bemutatása 6_3_hatteranyag_3fugg_terkepek.pdf 2,94 MB
6-3 Felszíni víztestek kémiai és vízgyűjtő specifikus szennyezők szerinti állapotértékelési rendszere 6_3_hatteranyag_kemiai_allapotertekeles_rendszere.pdf 4,67 MB
6-4 Felszíni víztestek hidromorfológiai állapotértékelési rendszere 6_4_hatteranyag_hidromorfologiai_allapotertekeles.pdf 0,67 MB
6-5-1 A tartós vízszintsüllyedések vizsgálata 6_5_1_hatteranyag_sullyedes_trend.pdf 3,51 MB
6-5-2 Az alföldi termál víztesteken kialakult süllyedések szakértői elemzése 6_5_2_hatteranyag_FAV_sullyedes_alfoldi_pt
_viztestek.pdf
2,40 MB
6-5-3 A sekély porózus, porózus és porózus termál víztestek vízháztartási mérlege 6_5_3_hatteranyag_FAV_vizmerleg_porozus_viztestek.pdf 2,51 MB
6-5-4 A felszín alatti víztől függő ökoszisztémák ökológiai vízigényének meghatározása 6_5_4_hatteranyag_FAVOKO_mennyiseg.pdf 1,66 MB
6-5-5 A Dunántúli-középhegység karsztos víztestjei 6_5_5_hatteranyag_vizmerleg_vizhaztartasi_merleg
_Dunantuli_khg_J.pdf
1,49 MB
6-6 Háttéranyag: FAV kémia 6_6_hatteranyag_FAV_kemia.zip 31,41 MB
6-7 A víztől függő szárazföldi ökoszisztémák ökológiai állapotának értékelési módszere 6_7_hatteranyag_elovilag_helyzetertekeles_modszer.pdf 1,92 MB
7-1 Mentességek indoklása útmutató - Forrás: VGT1 6-1 melléklet 7_1_hatteranyag_mentessegek_indoklasa.pdf 0,49 MB