A Duna-vízgyűjtő magyarországi része
VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015
Vitaanyag II.  [2015. november 16.]
Tartalomjegyzék
a dokumentum címe [oldalszáma] a fájl neve a fájl mérete
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015
  Vitaanyag  [535 oldal]
OVGT_foanyag_11_16.pdf 14,65 MB
A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015 környezeti vizsgálatának
  jelentése, 2015. november 26.  [126 oldal]
VGT2_SKV_jelent_1126_vizeinkre.pdf 8,83 MB
Mellékletek
1-1 Felszíni víztestek   [táblázat] 1_1_melleklet_FE_viztestek.xls 0,75 MB
1-2 Felszíni víztest típusok refencia jellemzői 1_2_melleklet_referencia.pdf 0,34 MB
1-3 Erősen módosított és mesterséges vízfolyás víztestek   [táblázatok] 1_3_melleklet_EM.xls 0,87 MB
1-4 Felszín alatti víztestek   [táblázat] 1_4_melleklet_FA_viztestek.xls 0,14 MB
1-5 Felszín alatti víztestekre vonatkoz háttérértékek és küszöbértékek   [táblázatok] 1_5_melleklet_FAVhatter_kuszob.xls 0,34 MB
2-1 Vízbázisok   [táblázatok] 2_1_melleklet_vizbazisok.xls 1,55 MB
2-2 Nitrát- és tápanyagérzékeny területek és víztestek kapcsolata  [táblázatok] 2_2_melleklet_nitrat_tapanyag_erzekeny.xls 0,33 MB
2-3 Természetes fürdőhelyek   [táblázatok] 2_3_melleklet_furdovizek.xls 0,15 MB
2-4 Természetvédelmi oltalom alatt álló területek   [táblázatok] 2_4_melleklet_termved_oltalom.xls 1,05 MB
3-1 Szennyvízterhelés jellemzői: Kommunális és ipari szennyvízterhelés   [táblázatok] 3_1_melleklet_szennyvizterheles.xls 0,85 MB
3-2 Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer   [táblázatok] 3_2_melleklet_TESZIR_2012_1020_alegyseg.xls 2,97 MB
3-3 PRTR köteles telephelyek és tevékenységek (2010-2012)   [táblázat] 3_3_melleklet_E-PRTR_telephelyek.xls 0,47 MB
3-4 Vizek tápanyag terhelése   [táblázatok] 3_4_melleklet_tapanyag_terheles.xls 0,73 MB
3-5 Veszélyes anyagokkal összefüggő emberi tevékenységek 2012-től   [táblázatok] 3_5_melleklet_veszelyes_anyagokkal_osszefuggo
_emberi_tevekenysegek.xls
0,11 MB
3-6 Veszélyes anyagokkal foglalkozó küszöbérték feletti üzemek   [táblázatok] 3_6_melleklet_Seveso_es_karelharitas_mentesites.xls 0,59 MB
3-7 Bányászat   [táblázatok] 3_7_melleklet_banyaszat.xls 1,07 MB
3-8 Hulladékgazdálkodás - hulladéklerakók   [táblázat] 3_8_melleklet_hulladeklerakok.xls 0,11 MB
3-9 Hidromorfológiai beavatkozások   [táblázatok] 3_9_melleklet_hidromorfologia.xls 0,70 MB
3-10 Felszíni vízkivételek és vízbevezetések   [táblázatok] 3_10_melleklet_felszini_vizkivetelek_es
_vizbevezetesek.xls
0,97 MB
3-11 Felszín alatti vízkivételek   [táblázatok] 3_11_melleklet_FAV_vizkivetelek.xls 30,35 MB
3-12 Egyéb terhelés   [táblázatok] 3_12_egyeb_terheles.xls 0,35 MB
4-1 Felszíni vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázat] 4_1_melleklet_FEV_monitoring.xls 0,61 MB
4-2 Felszín alatti vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázatok] 4_2_melleklet_FAV_monitoring.xls 1,81 MB
4-3 Védett területek monitoring programja, monitoringhelyek   [táblázatok] 4_3_melleklet_VEDTER_monitoring.xls 0,73 MB
4-4 Jogszabályok, szabványok, műszaki előírások   [táblázatok] 4_4_melleklet_jogszabalyok_vizsgalati_modszerek.pdf 0,47 MB
4-5 Felszíni vizek monitoring programja - Terepi jegyzőkönyvek 4_5_melleklet_terepi_jkv_fev.pdf 1,40 MB
4-6 Felszín alatti vizek monitoring programja - Terepi jegyzőkönyvek 4_6_melleklet_terepi_jkv_fav.pdf 0,63 MB
5-1 A vízhasználatok bemutatása és gazdasági jelentőségének értékelése - 3. változat 5_1_melleklet_vizhasznalatok_gazd_jelentosege.pdf 4,28 MB
5-2 Vállalkozási szerződés keretében a víz-szektorra vonatkozó ex-ante feltételek teljesítéséhez szükséges, a 1121/2014. (III.6.) Korm. határozat 1. a) és b) pontjai szerinti gazdasági elemzések elkészítése - 3. változat 5_2_melleklet_gazdasagi_elemzes.pdf 4,82 MB
5-3 Vízenergia termelés előrejelzése 5_3_melleklet_vizenergia_termeles_elorejelzese.pdf 0,43 MB
5-4 Módszertani útmutató a VKI megvalósításának gazdasági kérdéseihez: a pénzügyi, környezeti és erőforrás költségek megtérülése és megfizethetőségi kérdések 5_4_melleklet_gazdasagi_utmutato.pdf 0,68 MB
6-1 Felszíni víztestek állapota   [táblázatok] 6_1_melleklet_felszini_viztestek_allapotertekelese.xls 2,12 MB
6-2 Felszíni vizek biológiai állapotértékelése   [táblázatok] 6_2_melleklet_FEVI_biol_allapotert.xls 0,09 MB
6-3 Felszíni vizek fizikai és kémiai állapotértékelése   [táblázatok] 6_3_melleklet_FEVI_fiz_kem_kem_allapotert.xls 0,19 MB
6-4 Felszíni vizek hidromorfológiai állapotértékelése   [táblázatok] 6_4_melleklet_felszini_viztestek_hidromorfologiai
_allapotertekelese.xls
0,71 MB
6-5 Felszín alatti vizek mennyiségi állapotának értékelése   [táblázat] 6_5_melleklet_FAV_mennyisegi.xls 0,73 MB
6-6 Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése   [táblázatok] 6_6_melleklet_FAV_kemia.xls 1,03 MB
6-7 Vízbázisok veszélyeztetettsége   [táblázatok] 6_7_melleklet_vedett_teruletek_vizbazisok
_veszelyeztetettsege.xls
1,18 MB
6-8 Tápanyagérzékeny területen lévő felszíni vizek állapota a trofitást jellemző indikátorok szerint   [táblázat] 6_8_melleklet_tapanyagerzekeny_vizek_minositese.xls 0,06 MB
6-9 Víztől függő Natura 2000 területek állapota   [táblázatok] 6_9_melleklet_termeszetvedelmi_ter_allapotert.xls 0,14 MB
7-1 Útmutató a VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés elvégzéséhez - 2. változat 7_1_melleklet_4_7_utmutato.pdf 1,45 MB
7-2 Célkitűzések és mentességek   [táblázatok] 7_2_melleklet_cel_mentesseg.xls 3,38 MB
8-1 VGT1 intézkedések finanszírozása   [táblázatok] 8_1_melleklet_VGT1_intezkedesek_finanszirozasa.xls 7,50 MB
8-2 Magyarországi és nemzetközi jó gyakorlat bemutatása hidromorfológiai szempontból 8_2_melleklet_jo_gyakorlat_hidromorfologia.pdf 2,80 MB
8-2 1. táblázat: Projektek a felszíni vizek jó ökológiai állapotához való hozzájárulása szempontjából   [táblázat] 8_2_melleklet_projektek_intezkedesek_szerint.xls 0,09 MB
8-3 Terhelések, intézkedések   [táblázatok] 8_3_melleklet_terhelesek_intezkedesek.xls 0,23 MB
8-4 Intézkedések adatlapjai 8_4_melleklet_intezkedesek_adatlapja_jav.pdf 3,88 MB
8-5 Gazdaság-szabályozási koncepció javaslatai prioritás szerint rendszerezve - munkaanyag, 4. változat 8_5_melleklet_gazdasag_szabalyozas_ex_ante.pdf 1,36 MB
8-5-1 Gazdaság-szabályozási koncepció javaslatai prioritás szerint rendszerezve - munkaanyag, 1. melléklet 8_5_1_melleklet_ontozes_megfizethetosegnov.pdf 0,57 MB
8-5-2 Gazdaság-szabályozási koncepció javaslatai prioritás szerint rendszerezve - munkaanyag, 2. melléklet 8_5_2_melleklet_VKJ_megfizethetoseg.pdf 1,00 MB
8-6 Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató 8_6_melleklet_telepulesi_csapadekviz_gazdalkodas
_utmutato.pdf
2,21 MB
8-7 Településszintű, programszerű szennyvízkezelés kistelepüléseken 8_7_melleklet_kistelepulesek_szennyvizkezelese.pdf 2,60 MB
8-8 Felszíni vizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések   [táblázatok] 8_8_intezkedesek_FEV_fiz_kemia.xls 1,67 MB
8-9 Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és az agrártámogatások kapcsolata 8_9_mell_VGT_es_az_agrartamogatasok_kapcsolata.pdf 1,38 MB
8-10 Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések   [táblázatok] 8_10_melleklet_veszelyes_FEV.xls 1,06 MB
8-11 Hidromorfológiai intézkedések   [táblázat] 8_11_melleklet_hidromorfologiai_intezkedesek.xls 0,83 MB
8-12 Felszín alatti vizek állapotát javító intézkedések   [táblázatok] 8_12_FAV_intezkedesek.xls 1,25 MB
8-13 Természetvédelmi jó gyakorlatok 8_13_melleklet_termeszetvedelmi_jo_gyakorlatok.pdf 2,04 MB
8-13 Természetvédelmi intézkedések   [táblázatok] 8_13_termeszetvedelmi_intezkedesek.xls 0,55 MB
8-14 Vízminőség-védelmi jogszabályok módosítási javaslata 8_14_melleklet_szabalyozas_modositasi_javaslatok.pdf 0,69 MB
8-15 Terhelhetőség meghatározása - módszertani útmutató a felszíni vizek vízminőség-szabályozásának tervezéséhez, a kibocsátási határértékek megállapításához 8_15_terhelhetosegi_utmutato.pdf 1,55 MB
8-16 A VGT2-höz kapcsolódó K+F témajavaslatok és egyedi felmérések, vizsgálatok 8_16_melleklet_kutatas_fejlesztes.pdf 0,34 MB
8-17 Az árvízi kockázatkezelés intézkedéstípusainak elemzése a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szempontjai szerint 8_17_melleklet_akk_vgt_intezkedesek.pdf 0,74 MB
8-18 A KEHOP tervezett intézkedései a 2015. évi Fejlesztési Keret szerint 8_18_melleklet_KEHOP_EFK.pdf 0,27 MB
9-1 Kapcsolódó programok és tervek 9_1_melleklet_kapcsolodo_programok_tervek.pdf 1,59 MB
9-2 Országos programok, tervek   [táblázat] 9_2_melleklet_orszagos_programok_tervek.xls 0,07 MB
10-1 JVP írásbeli vélemények és válaszok - alegységek   [táblázatok] 10_1_JVP_irasbeli_velemenyek_es_valaszok_
alegysegek.zip
0,84 MB
10-1 JVP írásbeli vélemények és válaszok - részvízgyűjtők   [táblázatok] 10_1_JVP_irasbeli_velemenyek_es_valaszok_
reszvizgyujtok.zip
0,13 MB
10-2 A beérkezett levelek földolgozása   [táblázatok] 10_2_VGT_beerkezett_levelek_feldolgozasa.xls 0,45 MB
10-3 JVP SKV fórum vélemények   [táblázatok] 10_3_JVP_SKV_forum_velemenyek.xls 0,09 MB
10-3 Részvízgyűjtő fórum vélemények   [táblázatok] 10_3_reszvizgyujto_forum_velemenyek.xls 0,20 MB
10-3 Tematikus országos fórum vélemények   [táblázatok] 10_3_sematikus_orszagos_forum_velemenyek.xls 0,22 MB
10-3 Specifikus területi fórum vélemények   [táblázatok] 10_3_specifikus_teruleti_forum_velemeny.xls 0,16 MB
10-3 Szakmai országos fórum vélemények   [táblázatok] 10_3_szakmaiorsz_forum_velemenyek.xls 0,23 MB
10-3 Területi fórum vélemények   [táblázatok] 10_3_teruleti_forum_velemenyek.xls 0,20 MB
10-4 OVT jegyzőkönyv 10_4_OVT_jegyzokonyv.zip 2,10 MB
10-4 RVT jegyzőkönyvek 10_4_RVT_jegyzokonyvek.zip 8,34 MB
10-4 TVT jegyzőkönyvek 10_4_TVT_jegyzokonyvek.zip 15,25 MB
Térképek
1. fejezet
  1-1. Átnézeti térkép
  1-2. Területhasználat
  1-3. Vízfolyás víztestek kategóriái
  1-4. Vízfolyás víztestek típusai
  1-5. Állóvíz víztestek kategóriái
  1-6. Állóvíz víztestek típusai
  1-7. Felszín alatti víztestek sekély porózus és sekély hegyvidéki
  1-8. Felszín alatti víztestek porózus és hegyvidéki
  1-9. Felszín alatti víztestek porózus termál
  1-10. Felszín alatti víztestek karszt és termálkarszt
terkepek_1_fejezet.zip 43,24 MB
2. fejezet
  2-1. Ivóvízkivételek védőterületei
  2-2. Tápanyag- és nitrátérzékeny területek
  2-3. Természetes fürdőhelyek és fürdővizek
  2-4. Védett természeti területek
  2-5. Natura2000 és egyéb védett területek
terkepek_2_fejezet.zip 26,51 MB
3. fejezet
  3-1. Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések
  3-2. Szennyvíz-bevezetések hatásának értékelése
  3-3. Mezőgazdasági pontszerű szennyezések
  3-4. E-PRTR és Seveso üzemek
  3-5. Szennyezett területek és káresemények
  3-6. Diffúz foszforterhelés - felszíni vizek
  3-7. Diffúz nitrátterhelés - felszíni vizek
  3-8. Diffúz nitrátterhelés - felszín alatti vizek
  3-9. Völgyzárógátak, fenékküszöbök, tározók, töltések
  3-10. Hidromorfológiai befolyásoltság - morfológia
  3-11. Hidromorfológiai befolyásoltság - hidrológia
  3-12. Vízkivételek felszíni vizekből
  3-13. Vízkivételek felszín alatti vizekből - sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  3-14. Vízkivételek felszín alatti vizekből - porózus és hegyvidéki
  3-15. Vízkivételek felszín alatti vizekből - porózus termál
  3-16. Vízkivételek felszín alatti vizekből - karszt és termálkarszt
  3-17. Közlekedés
  3-18. Hulladékgazdálkodás
  3-19. Rekreáció
terkepek_3_fejezet.zip 101,28 MB
4. fejezet
  4-1. Felszíni vizek monitoringja
  4-2. Felszín alatti vizek monitoringja - sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  4-3. Felszín alatti vizek monitoringja - porózus és hegyvidéki
  4-4. Felszín alatti vizek monitoringja - porózus termál
  4-5. Felszín alatti vizek monitoringja - karszt és termálkarszt
  4-6. Védett területek monitoringja
terkepek_4_fejezet.zip 24,96 MB
6. fejezet
  6-1. Felszíni víztestek ökológiai minősítése
  6-2. Felszíni víztestek osztályozása - biológiai elemek
  6-3. Felszíni víztestek osztályozása - fizikai-kémiai elemek
  6-4. Felszíni víztestek osztályozása - hidromorfológiai elemek
  6-5. Felszíni víztestek kémiai minősítése
  6-6. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - sekély porózus és
     sekély hegyvidéki
  6-7. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - porózus és
     hegyvidéki
  6-8. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - porózus termál
  6-9. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - karszt és
     termálkarszt
  6-10. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - sekély porózus és
     sekély hegyvidéki
  6-11. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - porózus és
     hegyvidéki
  6-12. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - porózus termál
  6-13. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - karszt és
     termálkarszt
  6-14. Védett területek állapota - ivóvízkivételek védőterületei
  6-15. Védett területek állapota - természetes fürdőhelyek és
     fürdővizek
  6-16. Védett területek állapota - tápanyagérzékeny területek
  6-17. Védett területek állapota - Natura2000 területek és
     halas vizek
terkepek_6_fejezet.zip 77,53 MB
Háttéranyagok
1-1 Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata 1_1_hatteranyag_FEVkijeloles.pdf 0,45 MB
1-2 Vízfolyás és állóvíz tipológia 1_2_hatteranyag_tipologia0911_elolappal.pdf 0,53 MB
1-3 Tipológia biológiai validációja 1_3_hatteranyag_tipologia_biologiai_validacioja0910
_elolappal.pdf
1,28 MB
1-4 Erősen módosított víztestek kijelölése - módszertan 1_4_hatteranyag_EM_M_modszer_elolappal.pdf 0,38 MB
1-5 Felszín alatti víztestek felülvizsgálata 1_5_hatteranyag_FAV_kijeloles.pdf 0,19 MB
1-6 Felszín alatti vizek_háttér_és küszöbértékeinek felülvizsgálata 1_6_hatteranyag_felszin_alatti_vizek_hatter_es
_kuszobertekeinek_felulvizsgalata.pdf
7,28 MB
1-6 Az 1-6 háttéranyag melléklete 1_6_hatteranyag_1_melleklet.pdf 0,03 MB
3-1 Felszíni víztestek tápanyagterhelésének modellezése 3_1_hatteranyag_FEV_tapanyag_terhelesenek
_modellezese.pdf
6,67 MB
3-2 Tanulmány a magyarországi állattartó telepek hiányzó trágyatárolóinak pótlásáról 3_2_hatteranyag_tanulmany_tragyatarolo_NAIK.pdf 1,36 MB
3-3 Az ÚMVP környezeti eredmény- és 4 hatásindikátora értékeinek a meghatározása, Zárójelentés 3_3_hatteranyag_UMVP_eredmeny_es_hatasindikator
_ertekei_meghatarozasa.pdf
11,23 MB
3-4 Növényvédő szer felhasználás Magyarországon 3_4_hatteranyag_novenyvedoszer_felhasznalas
_Magyarorszagon.pdf
1,57 MB
3-5 Bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények nyilvántartása és kockázati besorolása 3_5_hatteranyag_BezartBanyakZagytarozokMeddohanyok
_201205_mwf2012.pdf
17,24 MB
6-1 Fitobentosz - módszertani útmutató 6_1_hatteranyag_Fitobentosz_Modszertani
_utmutatoVGT2.pdf
4,62 MB
6-1 Fitoplankton - módszertani útmutató 6_1_hatteranyag_Fitoplankton_Modszertani
_utmutatoVGT2.pdf
4,62 MB
6-1 Halak - mdszertani útmutató 6_1_hatteranyag_Halak_Modszertani_utmutatoVGT2.pdf 1,18 MB
6-1 Makrofita - módszertani útmutató 6_1_hatteranyag_Makrofita_modszertan_RI_2015.pdf 0,72 MB
6-1 Makrozoobentosz - útmutató 6_1_hatteranyag_Makrozoobentosz_Modszertani
_utmutatoVGT2.pdf
1,53 MB
6-2 Szennyező anyagok adatlapjai 6_2_hatteranyag_1Fuggelek_nemteljes_kiegeszites
_varhato.pdf
3,12 MB
6-2 Víztestek kockázatossága a kémiai állapotértékelés szempontjából 6_2_hatteranyag_2Fuggelek_felszini_viztestek_allapota
_kemiai_kockazat_2015szept.xls
0,30 MB
6-2 Felszíni víztestek kémiai és vízgyűjtő specifikus szennyezők szerinti állapotértékelési rendszere 6_2_hatteranyag_Kemiai_es_RBSP_allapotertekelesi
_rendszer.pdf
2,75 MB
6-3 Vízfolyások hidromorfológiai állapotértékelése 6_3_hatteranyag_hidromorfologiai_allapot_atnezendo.pdf 0,60 MB
6-4-1 A tartós vízszintsüllyedések vizsgálata 6_4_1_hatteranyag_sullyedes_trend.pdf 3,51 MB
6-4-2 Az alföldi termál víztesteken kialakult süllyedések szakértői elemzése 6_4_2_hatteranyag_FAV_sullyedes_alfoldi_pt
_viztestek.pdf
2,40 MB
6-4-3 A sekély porózus, porózus és porózus termál víztestek vízháztartási mérlege 6_4_3_hatteranyag_FAV_vizmerleg_porozus_viztestek.pdf 2,51 MB
6-4-4 A felszín alatti víztől függő ökoszisztémák ökológiai vízigényének meghatározása 6_4_4_hatteranyag_FAVOKO_mennyiseg.pdf 1,66 MB
6-4-5 A Dunántúli-középhegység karsztos víztestjei 6_4_5_hatteranyag_vizmerleg_vizhaztartasi_merleg
_Dunantuli_khg_J.pdf
1,49 MB
6-5 Háttéranyag: FAV kémia 6_5_hatteranyag_FAV_kemia.zip 34,15 MB
6-6 A víztől függő szárazföldi ökoszisztémák ökológiai állapotának értékelési módszere 6_6_hatteranyag_elovilag_helyzetertekeles_modszer.pdf 1,92 MB
7-1 Mentességek indoklása útmutató - Forrás: VGT1 6-1 melléklet 7_1_hatteranyag_4_4_5_mentessegek_indoklasa.pdf 0,48 MB