Részvízgyűjtők
VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015
Vitaanyag 2. - 2015. november 20.
Duna részvízgyűjtő
Tartalomjegyzék
a dokumentum címe [oldalszáma] a fájl neve
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015
  Vitaanyag 2.  [346 oldal]
Duna_rvgt_november.pdf
Mellékletek
1-1 Felszíni víztestek   [táblázat] 1_1_melleklet_felszini_viztestek_Duna_.xls
1-2 Felszíni víztest típusok referencia jellemzői  [11 oldal] 1_2_melleklet_referencia_.pdf
1-3 Erősen módosított víztestek terhelései   [táblázat] 1_3_melleklet_EM_viztestek_Duna_.xls
1-4 Felszín alatti víztestek   [táblázat] 1_4_melleklet_FA_viztestek_Duna_.xls
1-5 Felszín alatti víztestek háttérértékei és küszöbértékei   [táblázat] 1_5_melleklet_FAV_hatter_kuszob_.xls
2-1 Vízbázisok   [táblázatok] 2_1_melleklet_vizbazisok_0915_Duna_.xls
2-2 Nitrát- és tápanyagérzékeny területek   [táblázatok] 2_2_melleklet_nitrat_tapa_erzekeny_0915_Duna_.xls
2-3 Természetes fürdőhelyek   [táblázatok] 2_3_melleklet_furdovizek_0915_Duna_.xls
2-4 Természetvédelmi oltalom alatt álló területek   [táblázatok] 2_4_melleklet_termved_FE_FA_FV_0915_Duna_.xls
3-1 Szennyvízterhelés jellemzői: Kommunális és ipari
     szennyvízkibocsátások adatai   [táblázatok]
3_1_melleklet_szennyvizterheles_151019_Duna_.xls
3-2 Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer   [táblázatok] 3_2_melleklet_TESZIR_2012_0915_Duna_.xls
3-3 PRTR köteles telephelyek és tevékenységek (2010-2012)   [táblázat] 3_3_melleklet_E-PRTR_telephelyek_0915_Duna_.xls
3-4 Vizek tápanyag terhelése   [táblázatok] 3_4_melleklet_tapanyag_terheles_0915_Duna_.xls
3-5 Veszélyes anyagokkal összefüggő emberi tevékenységek   [táblázat] 3_5_melleklet_veszelyes_anyagokkal_osszefuggo_tevekenysegek_0915_Duna_.xls
3-6 Veszélyes anyagokkal foglalkozó küszöbérték feletti üzemek   [táblázatok] 3_6_melleklet_Seveso_es_karelharitas_mentesites_Duna_.xls
3-7 Bányászat   [táblázatok] 3_7_melleklet_banyaszat_Duna_.xls
3-8 Hulladékgazdálkodás - hulladéklerakók   [táblázat] 3_8_melleklet_hulladeklerakok_orszagos_.xls
3-9 Hidromorfológiai beavatkozások   [táblázat] 3_9_melleklet_hidromorfologia_Duna_.xls
3-10 Felszíni vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázatok] 3_10_melleklet_felszini_vizkivetelek_es_vizbevezetesek_Duna_.xls
3-11 Felszín alatti vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázatok] 3_11_melleklet_FAV_vizkivetelek_Duna_.xls
3-12 Egyéb terhelések - hajózás, rekreáció   [táblázatok] 3_12_melleklet_egyeb_terhelesek_Duna_.xls
4-1 Felszíni vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázat] 4_1_melleklet_Duna_fev_monitoring_.xls
4-2 Felszín alatti vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázatok] 4_2_melleklet_Duna_fav_monitoring_.xls
4-3 Védett területek monitoring programja, monitoringhelyek   [táblázatok] 4_3_melleklet_Duna_vedett_monitoring_.xls
4-4 Jogszabályok, szabványok, műszaki előírások   [13 oldal] 4_4_melleklet_jogszabalyok_vizsgalati_modszerek_v11_.pdf
4-5 Felszíni vizek monitoring programja - terepi jegyzőkönyvek   [70 oldal] 4_5_melleklet_fev_jegyzokonyv_.pdf
4-6 Felszín alatti vizek monitoring programja - terepi jegyzőkönyvek   [20 oldal] 4_6_melleklet_fav_jegyzokonyv_.pdf
6-1 Felszíni víztestek ökológiai és kémiai állapota   [táblázatok] 6_1_melleklet_FEV_Duna_.xls
6-2 Felszíni vizek mennyiségi állapotának értékelése   [táblázatok] 6_2_melleklet_FEVI_biol_allapotert_.xls
6-3 Felszíni vizek fizikai és kémiai állapotértékelése   [táblázatok] 6_3_melleklet_FEVI_fiz_kem_kem_allapotert_.xls
6-4 Hidromorfológiai állapot   [táblázatok] 6_4_melleklet_hidromorfologia_Duna_.xls
6-5 Vízkivételek a felszín alatti víztesteken   [táblázat] 6_5_melleklet_FAV_mennyisegi_minosites_Duna_.xls
6-6 Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése   [táblázat] 6_6_melleklet_FAV_kemia_Duna_.xls
6-7 A vízbázisok veszélyeztetettsége   [táblázat] 6_7_melleklet_vedett_teruletek_vizbazisok_allapota_Duna_.xls
6-8 Tápanyagérzékeny vizek minősítése   [táblázat] 6_8_melleklet_tapanyagerzekeny_vizek_minositese_Duna_.xls
6-9 Víztől függő Natura 2000 területek állapota   [táblázatok] 6_9_melleklet_N2000_Duna_.xls
7-1 Célkitűzések és mentességek - Vízfolyások kémiai állapotára   [táblázatok] 7_1_melleklet_cel_mentesseg_Duna_.xls
8-1 VGT1 intézkedések finanszírozása   [táblázatok] 8_1_melleklet_VGT1_intezkedesek_fin_Duna_.xls
8-2 A tervben nevesített projektek megvalósulásának előzetes értékelése   [15 oldal] 8_2_melleklet_projektek_ertekelese_Duna_.pdf
8-3 Terhelések, intézkedések: Intézkedés lista   [táblázatok] 8_3_melleklet_terhelesek_intezkedesek_.xls
8-4 Természetvédelmi jó gyakorlatok   [7 oldal] 8_4_melleklet_termeszetvedelmi_jo_gyakorlat_Duna_.pdf
8-5 Felszíni vizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések   [táblázatok] 8_5_melleklet_intezkedesek_FEV_fiz_kemia_Duna_.xls
8-6 Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések   [táblázatok] 8_6_melleklet_veszelyes_anyagok_Duna_.xls
8-7 Hidromorfológiai intézkedések   [táblázat] 8_7_melleklet_hidromorfologiai_intezkedesek_Duna_.xls
8-8 Felszín alatti vizek állapotát javító intézkedések   [táblázatok] 8_8_melleklet_FAV_intezkedesek_Duna_.xls
8-9 Természetvédelmi intézkedések   [táblázatok] 8_9_termeszetvedelmi_intezkedesek_Duna_.xls
9-1 Programok és tervek   [táblázat] 9_1_melleklet_programok_tervek_Duna_.xls
10-1 DRVGT JVP vélemények   [táblázat] 10_1_melleklet_Duna_JVP_velemenyek_.xls
10-2 DRVGT - beérkezett levelek feldolgozása   [táblázatok] 10_2_melleklet_beerkezett_levelek_feldolgozasa_Duna_11_09_.xls
10-3 DRVGT - részvízgyűjtő fórum vélemények   [táblázatok] 10_3_melleklet_reszvizgyujto_forum_velemenyek_Duna.xls
10-3 DRVGT - specifikus fórum vélemények   [táblázatok] 10_3_melleklet_specifikus_teruleti_forum_velemeny_Duna.xls
10-3 DRVGT - területi fórum vélemények   [táblázatok] 10_3_melleklet_teruleti_forum_velemenyek_Duna.xls
10-4 DDTVT jegyzőkönyv - 2015. február 24.   [6 oldal] 10_4_melleklet_DDTVT_jegyzokonyv_2015_02_24(1)_.pdf
10-4 DRVT jegyzőkönyv - 2015. április 22.   [6 oldal] 10_4_melleklet_DunaRVT_2015-04-22_jegyzokonyv_.pdf
10-4 ÉDUTVT jegyzőkönyv - 2015. február 24.   [7 oldal] 10_4_melleklet_EDUTVT_jegyzokonyv_2015_02_24(1)_.pdf
10-4 KDTTVT jegyzőkönyv - 2015. február 27.   [8 oldal] 10_4_melleklet_KDTTVT_jegyzokonyv_2015_02_27_.pdf
10-4 KDVTVT jegyzőkönyv - 2015. május 28.   [7 oldal] 10_4_melleklet_KDVTVT_jegyzokonyv_05_28_.pdf
10-4 NYUDUVIZIG jegyzőkönyv - 2015. február 10.   [3 oldal] 10_4_melleklet_NYUDUVIZIG_jegyzokonyv_2015_02_10_.pdf
Térképek
1. fejezet  [11,14 MB]
  1-1. Átnézeti térkép
  1-2. Területhasználat
  1-3. Vízfolyás víztestek kategóriái
  1-4. Vízfolyás víztestek típusai
  1-5. Állóvíz víztestek kategóriái
  1-6. Állóvíz víztestek típusai
  1-7. Felszín alatti víztestek - sekély porózus és sekély hegyvidéki
  1-8. Felszín alatti víztestek - porózus és hegyvidéki
  1-9. Felszín alatti víztestek - porózus termál
  1-10. Felszín alatti víztestek - karszt és termálkarszt
terkepek_1_fejezet_Duna.zip
2. fejezet  [6,43 MB]
  2-1. Ivóvízkivételek védőterületei
  2-2. Tápanyag- és nitrátérzékeny területek
  2-3. Természetes fürdőhelyek és fürdővizek
  2-4. Védett természeti területek
  2-5. Natura2000 és egyéb védett területek
terkepek_2_fejezet_Duna.zip
3. fejezet  [26,67 MB]
  3-1. Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések
  3-2. Szennyvíz-bevezetések hatásának értékelése
  3-3. Mezőgazdasági pontszerű szennyezések
  3-4. E-PRTR és Seveso üzemek
  3-5. Szennyezett területek és káresemények
  3-6. Diffúz foszforterhelés - felszíni vizek
  3-7. Diffúz nitrogénterhelés - felszíni vizek
  3-8. Diffúz nitrogénterhelés - felszín alatti vizek
  3-9. Völgyzárógátak, fenékküszöbök, tározók, töltések
  3-10. Hidromorfológiai befolyásoltság – morfológia
  3-11. Hidromorfológiai befolyásoltság – hidrológia
  3-12. Vízkivételek felszíni vizekből
  3-13. Vízkivételek felszín alatti vizekből - sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  3-14. Vízkivételek felszín alatti vizekből - porózus és hegyvidéki
  3-15. Vízkivételek felszín alatti vizekből - porózus termál
  3-16. Vízkivételek felszín alatti vizekből - karszt és termálkarszt
  3-17. Közlekedés
  3-18. Hulladékgazdálkodás
  3-19. Rekreáció
terkepek_3_fejezet_Duna.zip
4. fejezet  [8,90 MB]
  4-1. Felszíni vizek monitoringja
  4-2. Felszín alatti vizek monitoringja - sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  4-3. Felszín alatti vizek monitoringja - porózus és hegyvidéki
  4-4. Felszín alatti vizek monitoringja - porózus termál
  4-5. Felszín alatti vizek monitoringja - karszt és termálkarszt
  4-6. Védett területek monitoringja
terkepek_4_fejezet_Duna.zip
6. fejezet  [25,36 MB]
  6-1. Felszíni víztestek ökológiai minősítése
  6-2. Felszíni víztestek osztályozása - biológiai elemek
  6-3. Felszíni víztestek osztályozása - fizikai-kémiai elemek
  6-4. Felszíni víztestek osztályozása - hidromorfológiai elemek
  6-5. Felszíni víztestek kémiai minősítése
  6-6. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - sekély porózus
     és sekély hegyvidéki
  6-7. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - porózus és
     hegyvidéki
  6-8. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - porózus termál
  6-9. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - karszt és
     termálkarszt
  6-10. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - sekély porózus és
     sekély hegyvidéki
  6-11. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - porózus és hegyvidéki
  6-12. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - porózus termál
  6-13. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - karszt és termálkarszt
  6-14. Védett területek állapota - Ivóvízkivételek védőterületei
  6-15. Védett területek állapota - Természetes fürdőhelyek és
     fürdővizek
  6-16. Védett területek állapota - Tápanyagérzékeny területek
  6-17. Védett területek állapota - Natura2000 területek és halas vizek
terkepek_6_fejezet_Duna.zip
Tisza részvízgyűjtő
Tartalomjegyzék
a dokumentum címe [oldalszáma] a fájl neve
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015
  Vitaanyag 2. [371 oldal]
Tisza_rvgt_2015.pdf
Dráva részvízgyűjtő
Tartalomjegyzék
a dokumentum címe [oldalszáma] a fájl neve
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015
  Vitaanyag 2.  [258 oldal]
Drava_rvgt_2015.pdf
Balaton részvízgyűjtő
Tartalomjegyzék
a dokumentum címe [oldalszáma] a fájl neve
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015
  Vitaanyag 2.  [265 oldal]
Balaton_rvgt_november.pdf
Mellékletek
1-1 Felszíni víztestek   [táblázat] 1_1_melleklet_FE_viztestek_Balaton_.xls
1-2 Felszíni víztest típusok referencia jellemzoi  [10 oldal] 1_2_melleklet_referencia_Balaton_.pdf
1-3 Erosen módosított víztestek terhelései   [táblázatok] 1_3_melleklet_EM_Balaton_.xls
1-4 Felszín alatti víztestek   [táblázat] 1_4_melleklet_FA_viztestek_v2_Balaton_.xls
1-5 Felszín alatti víztestek háttérértékei és küszöbértékei   [táblázatok] 1_5_melleklet_FAV_hatterkuszob_Balaton_.xls
2-1 Vízbázisok   [táblázatok] 2_1_melleklet_vizbazisok_Balaton_.xls
2-2 Nitrát- és tápanyagérzékeny területek   [táblázatok] 2_2_melleklet_nitrat_tapa_erzekeny_0915_vizvedelmisavval_Balaton_.xls
2-3 Természetes fürdőhelyek   [táblázatok] 2_3_melleklet_furdovizek_0915_Balaton_.xls
2-4 Természetvédelmi oltalom alatt álló területek   [táblázatok] 2_4_melleklet_termved_FE_FA_FV_0915_Balaton_.xls
3-1 Szennyvízterhelés jellemzői: Kommunális és ipari szennyvízkibocsátások adatai   [táblázatok] 3_1_melleklet_szennyvizterheles_151019_Balaton_.xls
3-2 Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer   [táblázatok] 3_2_melleklet_TESZIR_2012_0915_Balaton_.xls
3-3 PRTR köteles telephelyek és tevékenységek (2010-2012)   [táblázat] 3_3_melleklet_E-PRTR_telephelyek_0915_Balaton_.xls
3-4 Vizek tápanyag terhelése   [táblázatok] 3_4_melleklet_tapanyag_terheles_1015_Balaton_.xls
3-5 Veszélyes anyagokkal összefüggő emberi tevékenységek   [táblázat] 3_5_melleklet_veszelyes_anyagokkal_osszefuggo_tevekenysegek_0915_Balaton_.xls
3-6 Veszélyes anyagokkal foglalkozó küszöbérték feletti üzemek   [táblázatok] 3_6_melleklet_Seveso_es_karelharitas_mentesites_Balaton_.xls
3-7 Bányászat   [táblázatok] 3_7_melleklet_banyaszat_Balaton_.xls
3-8 Hulladékgazdálkodás - hulladéklerakók   [táblázat] 3_8_melleklet_hulladeklerakok_orszagos_.xls
3-9 Hidromorfológiai beavatkozások   [táblázat] 3_9_melleklet_hidromorfologia_Balaton_.xls
3-10 Felszíni vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázat] 3_10_melleklet_felszini_vizkivetelek_es_vizbevezetesek_Balaton_.xls
3-11 Felszín alatti vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázatok] 3_11_melleklet_FAV_vizkivetelek_Balaton_.xls
3-12 Felszín alatti vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázatok] 3_12_melleklet_egyeb_terhelesek_Balaton_.xls
4-1 Felszíni vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázat] 4_1_melleklet_Balaton_fev_monitoring_.xls
4-2 Felszín alatti vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázatok] 4_2_melleklet_Balaton_fav_monitoring_.xls
4-3 Védett területek monitoring programja, monitoringhelyek   [táblázatok] 4_3_melleklet_Balaton_vedett_ter_monitoring_.xls
4-4 Jogszabályok, szabványok, műszaki előírások   [13 oldal] 4_4_melleklet_jogszabalyok_vizsgalati_modszerek_v11_.pdf
4-5 Felszíni vizek monitoring programja - Terepi jegyzőkönyvek   [70 oldal] 4_5_melleklet_terepi_jkv_fev_.pdf
4-6 Felszín alatti vizek monitoring programja - Terepi jegyzőkönyvek   [20 oldal] 4_6_melleklet_terepi_jkv_fav_.pdf
6-1 Felszíni víztestek ökológiai és kémiai állapota   [táblázatok] 6_1_melleklet_FEV_allapotertekeles_Balaton_.xls
6-2 Felszíni vizek biológiai állapotértékelése   [táblázatok] 6_2_melleklet_FEVI_biol_allapotert_.xls
6-3 Felszíni vizek fizikai és kémiai állapotértékelése   [táblázatok] 6_3_melleklet_FEVI_fiz_kem_kem_allapotert_.xls
6-4 Hidromorfológiai állapot   [táblázatok] 6_4_melleklet_hidromorfologia_Balaton_.xls
6-5 Felszín alatti víztestek vízigénye   [táblázatok] 6_5_FAV_melleklet_mennyisegi_melleklet_Balaton_.xls
6-6 Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése   [táblázat] 6_6_melleklet_FAV_kemia_Balaton_.xls
6-7 A vízbázisok veszélyeztetettsége   [táblázatok] 6_7_melleklet_vedett_teruletek_vizbazisok_allapota_Balaton_.xls
6-8 Tápanyagérzékeny területen lévő felszíni vizek állapota a trofitást jellemző indikátorok szerint   [táblázat] 6_8_melleklet_tapanyagerzekeny_vizek_minositese_Balaton_.xls
6-9 Víztől függő Natura 2000 területek állapota   [táblázatok] 6_9_melleklet_N2000_Balaton_.xls
7-1 Célkitűzések és mentességek   [táblázatok] 7_1_melleklet_cel_mentesseg_Balaton_.xls
8-1 VGT1 intézkedések finanszírozása   [táblázatok] 8_1_melleklet_VGT1_intezkedesek_fin_Balaton_.xls
8-2 A Balaton részvízgyűjtő tervben nevesített projektek megvalósulásának előzetes értékelése   [9 oldal] 8_2_melleklet_projektek_ertekelese_Balaton_rvgy_.pdf
8-3 Műszaki intézkedések tartalma   [táblázatok] 8_3_melleklet_terhelesek_intezkedesek_.xls
8-4 Természetvédelmi jó gyakorlatok   [9 oldal] 8_4_melleklet_termeszetvedelmi_jo_gyakorlat_Balaton_.pdf
8-5 Felszíni vizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések   [táblázatok] 8_5_melleklet_intezkedesek_FEV_fiz_kemia_Balaton_.xls
8-6 Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések   [táblázatok] 8_6_melleklet_veszelyes_anyagok_Balaton_.xls
8-7 Hidromorfológiai intézkedések   [táblázat] 8_7_melleklet_hidromorfologiai_intezkedesek_Balaton_.xls
8-8 Felszín alatti vizek állapotát javító intézkedések   [táblázatok] 8_8_melleklet_FAV_intezkedesek_Balaton_.xls
8-9 Természetvédelmi intézkedések   [táblázatok] 8_9_melleklet_termeszetvedelmi_intezkedesek_Balaton_.xls
9-1 Programok és tervek   [táblázat] 9_1_melleklet_programok_tervek_Balaton_.xls
10-1 Balaton részvízgyűjtő vélemények a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdésekről   [táblázatok] 10_1_Balaton_JVP_velemenyek_.xls
10-1 Balaton közvetlen vélemények a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdésekről   [táblázatok] 10_1_Balaton_kozvetlen_JVP_velemenyek_.xls
10-1 Zala vélemények a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdésekről   [táblázatok] 10_1_Zala_JVP_velemenyek_.xls
10-2 Balaton RVGT vélemények   [táblázatok] 10_2_Balaton_RVGT_velemenyek_.xls
10-3 Balaton RVGT fórum vélemények   [táblázatok] 10_3_reszvizgyujto_forum_velemenyek_Balaton_.xls
10-3 Specifikus területi fórum vélemények   [táblázatok] 10_3_specifikus_teruleti_forum_velemeny_Balaton_.xls
10-3 Területi fórum vélemények   [táblázatok] 10_3_teruleti_forum_velemenyek_Balaton_.xls
10-4 BRVT jegyzőkönyv, 2015. április 21., zárt ülés   [10 oldal] 10_4_BRVT_jegyzokonyv_2015_04_21(1)_.pdf
10-4 KDT TVT jegyzőkönyv, 2015. február 27.   [8 oldal] 10_4_KDT_TVT_jegyzokonyv_2015_02_27_.pdf
10-4 NYUDU TVT jegyzőkönyv, 2015. február 10.   [3 oldal] 10_4_NYUDUVIZIG_jegyzokonyv_2015_02_10_.pdf
Térképek
1. fejezet  [8,39 MB]
  1-1. Átnézeti térkép
  1-2. Területhasználat
  1-3. Vízfolyás víztestek kategóriái
  1-4. Vízfolyás víztestek típusai
  1-5. Állóvíz víztestek kategóriái
  1-6. Állóvíz víztestek típusai
  1-7. Felszín alatti víztestek - sekély porózus és sekély hegyvidéki
  1-8. Felszín alatti víztestek - porózus és hegyvidéki
  1-9. Felszín alatti víztestek - porózus termál
  1-10. Felszín alatti víztestek - karszt és termálkarszt
terkepek_1_fejezet_Balaton.zip
2. fejezet  [5,28 MB]
  2-1. Ivóvízkivételek védőterületei
  2-2. Tápanyag- és nitrátérzékeny területek
  2-3. Természetes fürdőhelyek és fürdővizek
  2-4. Védett természeti területek
  2-5. Natura2000 és egyéb védett területek
terkepek_2_fejezet_Balaton.zip
3. fejezet  [20,03 MB]
  3-1. Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések
  3-2. Szennyvíz-bevezetések hatásának értékelése
  3-3. Mezőgazdasági pontszerű szennyezések
  3-4. E-PRTR és Seveso üzemek
  3-5. Szennyezett területek és káresemények
  3-6. Diffúz foszforterhelés - felszíni vizek
  3-7. Diffúz nitrogénterhelés - felszíni vizek
  3-8. Diffúz nitrogénterhelés - felszín alatti vizek
  3-9. Völgyzárógátak, fenékküszöbök, tározók, töltések
  3-10. Hidromorfológiai befolyásoltság – morfológia
  3-11. Hidromorfológiai befolyásoltság – hidrológia
  3-12. Vízkivételek felszíni vizekből
  3-13. Vízkivételek felszín alatti vizekből - sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  3-14. Vízkivételek felszín alatti vizekből - porózus és hegyvidéki
  3-15. Vízkivételek felszín alatti vizekből - porózus termál
  3-16. Vízkivételek felszín alatti vizekből - karszt és termálkarszt
  3-17. Közlekedés
  3-18. Hulladékgazdálkodás
  3-19. Rekreáció
terkepek_3_fejezet_Balaton.zip
4. fejezet  [6,41 MB]
  4-1. Felszíni vizek monitoringja
  4-2. Felszín alatti vizek monitoringja - sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  4-3. Felszín alatti vizek monitoringja - porózus és hegyvidéki
  4-4. Felszín alatti vizek monitoringja - porózus termál
  4-5. Felszín alatti vizek monitoringja - karszt és termálkarszt
  4-6. Védett területek monitoringja
terkepek_4_fejezet_Balaton.zip
6. fejezet  [19,22 MB]
  6-1. Felszíni víztestek ökológiai minősítése
  6-2. Felszíni víztestek osztályozása - biológiai elemek
  6-3. Felszíni víztestek osztályozása - fizikai-kémiai elemek
  6-4. Felszíni víztestek osztályozása - hidromorfológiai elemek
  6-5. Felszíni víztestek kémiai minősítése
  6-6. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - sekély porózus
     és sekély hegyvidéki
  6-7. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - porózus és
     hegyvidéki
  6-8. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - porózus termál
  6-9. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota - karszt és
     termálkarszt
  6-10. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - sekély porózus és
     sekély hegyvidéki
  6-11. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - porózus és hegyvidéki
  6-12. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - porózus termál
  6-13. Felszín alatti víztestek kémiai állapota - karszt és termálkarszt
  6-14. Védett területek állapota - Ivóvízkivételek védőterületei
  6-15. Védett területek állapota - Természetes fürdőhelyek és
     fürdővizek
  6-16. Védett területek állapota - Tápanyagérzékeny területek
  6-17. Védett területek állapota - Natura2000 területek és halas vizek
terkepek_6_fejezet_Balaton.zip