Részvízgyűjtők
VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015
Vitaanyag
Duna részvízgyűjtő
Tartalomjegyzék
a dokumentum címe [oldalszáma] a fájl neve
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015
  Vitaanyag  [405 oldal]
Duna_rvgt_2015.pdf
Mellékletek
1-1 Felszíni víztestek   [táblázat] 1_1_melleklet_FE_viztestek_DUNA.xls
1-2 Felszíni víztest típusok referencia jellemzői  [10 oldal] 1_2_melleklet_referencia_DUNA.pdf
1-3 Erősen módosított víztestek terhelései   [táblázat] 1_3_melleklet_EM_DUNA.xls
1-4 Felszín alatti víztestek   [táblázat] 1_4_melleklet_FA_viztestek_DUNA.xls
1-5 Felszín alatti víztestek háttérértékei és küszöbértékei   [táblázat] 1_5_melleklet_FAV_hatterkuszob_DUNA.xls
2-1 Vízbázisok   [táblázatok] 2_1_melleklet_vizbazisok_DUNA.xls
2-2 Nitrát- és tápanyagérzékeny területek   [táblázatok] 2_2_melleklet_nitrat_tapa_erzekeny_DUNA.xls
2-3 Természetes fürdőhelyek   [táblázatok] 2_3_melleklet_furdohelyek_DUNA.pdf
2-4 Természetvédelmi oltalom alatt álló területek   [táblázatok] 2_4_melleklet_termved_FE_FA_DUNA.xls
3-1 Szennyvízterhelés jellemzői: Kommunális és ipari szennyvízkibocsátások adatai   [táblázatok] 3_1_melleklet_Szennyvizterheles_DUNA.xls
3-2 Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer   [táblázatok] 3_2_melleklet_TESZIR_2012_DUNA.xls
3-3 PRTR köteles telephelyek és tevékenységek (2010-2012)   [táblázat] 3_3_melleklet_E-PRTR_telephelyek_DUNA.xls
3-4 Vizek tápanyag terhelése   [táblázatok] 3_4_melleklet_Vizek_tapanyag_terhelese_DUNA.xls
3-5 Veszélyes anyagokkal összefüggő emberi tevékenységek   [táblázat] 3_5_Veszelyes_anyagokkal_osszefuggo_emberi_tevekenysegek_DUNA.xls
3-6 Veszélyes anyagokkal foglalkozó küszöbérték feletti üzemek   [táblázatok] 3_6_melleklet_Seveso_es_karelharitas_mentesites_DUNA.xls
3-7 Bányászat   [táblázatok] 3_7_melleklet_Banyaszat_DUNA.xls
3-8 Hulladékgazdálkodás - hulladéklerakók   [táblázat] 3_8_melleklet_Hulladeklerakok_DUNA.xls
3-9 Hidromorfológiai beavatkozások   [táblázat] 3_9_melleklet_Hidromorfologia_DUNA.xls
3-10 Felszíni vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázat] 3_10_melleklet_Felszini_vizkivetel_viztestenkent_DUNA.xls
3-11 Felszín alatti vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázatok] 3_11_melleklet_Felszin_alatti_vizkivetel_viztestenkent_DUNA.xls
4-1 Felszíni vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázat] 4_1_DUNA.xls
4-2 Felszín alatti vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázatok] 4_2_DUNA.xls
4-3 Védett területek monitoring programja, monitoringhelyek   [táblázat] 4_3_DUNA.xls
6-1 Felszíni víztestek ökológiai és kémiai állapota   [táblázatok] 6_1_melleklet_fv_okologia_kemia_DUNA.xls
6-2 Felszín alatti vizek mennyiségi állapotának értékelése   [táblázat] 6_2_melleklet_FAV_mennyiseg_allapot_DUNA.xls
6-3 A vízszint süllyedésének vizsgálata   [táblázat] 6_3_melleklet_FAV_sullyedes_DUNA.xls
6-4 A felszín alatti víztestek és a FAVÖKO-k kapcsolata   [táblázat] 6_4_melleklet_FAV_FAVOKO_DUNA.xls
6-5 Felszín alatti víztestek vízigénye   [táblázat] 6_5_melleklet_FAV_vizigenyek_DUNA.xls
6-6 Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése   [táblázat] 6_6_melleklet_FAV_kemia_DUNA.xls
6-7 A vízbázisok veszélyeztetettsége   [táblázatok] 6_7_melleklet_FAV_vizbazisok_veszelyeztetettsege_DUNA.xls
6-8 Tápanyagérzékeny területen lévő felszíni vizek állapota a trofitást jellemző indikátorok szerint   [táblázat] 6_8_melleklet_tapanyagerzekeny_vizek_minositese_DUNA.xls
7-1 Célkitűzések és mentességek - Vízfolyások kémiai állapotára   [táblázatok] 7_1_melleklet_cel_mentesseg_DUNA.xls
8-1 VGT1 intézkedések finanszírozása   [táblázatok] 8_1_melleklet_VGT1_intezkedesek_fin_DUNA.xls
8-2 A tervben nevesített projektek megvalósulásának előzetes értékelése   [15 oldal] 8_2_melleklet_projektek_ertekelese_DUNA.pdf
8-3 Műszaki intézkedések tartalma   [73 oldal] 8_3_melleklet_muszaki-intezkedesek_VGT1_DUNA.pdf
8-4 Terhelések, intézkedések   [táblázatok] 8_4_melleklet_terhelesek_intezkedesek_DUNA.xls
9-1 Programok és tervek   [táblázat] 9_1_melleklet_programok_tervek_DUNA.xls
10-1 DRVT Jegyzőkönyve a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdésekről   [7 oldal] 10_1_melleklet_DUNA.pdf
Térképek
1. fejezet  [14,86 MB]
  1-1. Átnézeti térkép
  1-2. Területhasználat
  1-3. Vízfolyás víztestek kategóriái
  1-4. Vízfolyás víztestek típusai
  1-5. Állóvíz víztestek kategóriái
  1-6. Állóvíz víztestek típusai
  1-7. Felszín alatti víztestek sekély porózus és sekély hegyvidéki
  1-8. Felszín alatti víztestek porózus és hegyvidéki
  1-9. Felszín alatti víztestek porózus termál
  1-10. Felszín alatti víztestek karszt és termálkarszt
terkepek_1_fejezet_DUNA.zip
2. fejezet  [8,61 MB]
  2-1. Ivóvízkivételek védőterületei
  2-2. Tápanyag- és nitrátérzékeny területek
  2-3. Természetes fürdőhelyek és fürdővizek
  2-4. Védett természeti területek
  2-5. Natura2000 és egyéb védett területek
terkepek_2_fejezet_DUNA.zip
3. fejezet  [24,29 MB]
  3-1. Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések
  3-2. Mezőgazdasági pontszerű szennyezések
  3-3. E-PRTR és Seveso üzemek
  3-4. Szennyezett területek és káresemények
  3-5. Diffúz foszforterhelés
  3-6. Diffúz nitrátterhelés
  3-7. Völgyzárógátak, fenékküszöbök, tározók, töltések
  3-8. Hidromorfológiai befolyásoltság - morfológia
  3-9. Hidromorfológiai befolyásoltság - hidrológia
  3-10. Vízkivételek felszíni vizekből
  3-11. Vízkivételek felszín alatti vizekből sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  3-12. Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus és hegyvidéki
  3-13. Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus termál
  3-14. Vízkivételek felszín alatti vizekből karszt és termálkarszt
  3-15. Közlekedés
  3-16. Hulladékgazdálkodás
terkepek_3_fejezet_DUNA.zip
4. fejezet  [9,46 MB]
  4-1. Felszíni vizek monitoringja
  4-2. Felszín alatti vizek monitoringja sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  4-3. Felszín alatti vizek monitoringja porózus és hegyvidéki
  4-4. Felszín alatti vizek monitoringja porózus termál
  4-5. Felszín alatti vizek monitoringja karszt és termálkarszt
  4-6. Védett területek monitoringja
terkepek_4_fejezet_DUNA.zip
6. fejezet  [24,80 MB]
  6-1. Felszíni víztestek ökológiai minősítése
  6-2. Felszíni víztestek osztályozása biológiai elemek
  6-3. Felszíni víztestek osztályozása fizikai-kémiai elemek
  6-4. Felszíni víztestek osztályozása hidromorfológiai elemek  Hiányzik
  6-5. Felszíni víztestek kémiai minősítése
  6-6. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota sekély porózus és
     sekély hegyvidéki
  6-7. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus és
     hegyvidéki
  6-8. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus termál
  6-9. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota karszt és
     termálkarszt
  6-10. Felszín alatti víztestek kémiai állapota sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  6-11. Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus és
     hegyvidéki
  6-12. Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus termál
  6-13. Felszín alatti víztestek kémiai állapota karszt és termálkarszt
  6-14. Védett területek állapota - Ivóvízkivételek védőterületei
  6-15. Védett területek állapota - Természetes fürdőhelyek és
     fürdővizek
  6-16. Védett területek állapota - Tápanyagérzékeny területek
  6-17. Védett területek állapota - Natura2000 területek és halas vizek
terkepek_6_fejezet_DUNA.zip
Tisza részvízgyűjtő
Tartalomjegyzék
a dokumentum címe [oldalszáma] a fájl neve
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015
  Vitaanyag  [450 oldal]
Tisza_rvgt_2015.pdf
Mellékletek
1-1 Felszíni víztestek   [táblázat] 1_1_melleklet_FE_viztestek_TISZA.xls
1-2 Felszíni víztest típusok referencia jellemzői  [10 oldal] 1_2_melleklet_referencia_TISZA.pdf
1-3 Erősen módosított víztestek terhelései   [táblázat] 1_3_melleklet_EM_TISZA.xls
1-4 Felszín alatti víztestek   [táblázat] 1_4_melleklet_FA_viztestek_TISZA.xls
1-5 Felszín alatti víztestek háttérértékei és küszöbértékei   [táblázat] 1_5_melleklet_FAV_hatterkuszob_TISZA.xls
2-1 Vízbázisok   [táblázatok] 2_1_melleklet_vizbazisok_TISZA.xls
2-2 Nitrát- és tápanyagérzékeny területek   [táblázatok] 2_2_melleklet_nitrat_tapa_erzekeny_TISZA.xls
2-3 Természetes fürdőhelyek   [táblázatok] 2_3_melleklet_furdohelyek_TISZA.pdf
2-4 Természetvédelmi oltalom alatt álló területek   [táblázatok] 2_4_melleklet_termved_FE_FA_TISZA.xls
3-1 Szennyvízterhelés jellemzői: Kommunális és ipari szennyvízkibocsátások adatai   [táblázatok] 3_1_melleklet_Szennyvizterheles_TISZA.xls
3-2 Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer   [táblázatok] 3_2_melleklet_TESZIR_2012_TISZA.xls
3-3 PRTR köteles telephelyek és tevékenységek (2010-2012)   [táblázat] 3_3_melleklet_E-PRTR_telephelyek_TISZA.xls
3-4 Vizek tápanyag terhelése   [táblázatok] 3_4_melleklet_Vizek_tapanyag_terhelese_TISZA.xls
3-5 Veszélyes anyagokkal összefüggő emberi tevékenységek   [táblázat] 3_5_Veszelyes_anyagokkal_osszefuggo_emberi_tevekenysegek_TISZA.xls
3-6 Veszélyes anyagokkal foglalkozó küszöbérték feletti üzemek   [táblázatok] 3_6_melleklet_Seveso_es_karelharitas_mentesites_TISZA.xls
3-7 Bányászat   [táblázatok] 3_7_melleklet_Banyaszat_TISZA.xls
3-8 Hulladékgazdálkodás - hulladéklerakók   [táblázat] 3_8_melleklet_Hulladeklerakok_TISZA.xls
3-9 Hidromorfológiai beavatkozások   [táblázat] 3_9_melleklet_Hidromorfologia_TISZA.xls
3-10 Felszíni vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázat] 3_10_melleklet_Felszini_vizkivetel_viztestenkent_TISZA.xls
3-11 Felszín alatti vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázatok] 3_11_melleklet_Felszin_alatti_vizkivetel_viztestenkent_TISZA.xls
4-1 Felszíni vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázat] 4_1_TISZA.xls
4-2 Felszín alatti vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázatok] 4_2_TISZA.xls
4-3 Védett területek monitoring programja, monitoringhelyek   [táblázat] 4_3_TISZA.xls
6-1 Felszíni víztestek ökológiai és kémiai állapota   [táblázatok] 6_1_melleklet_fv_okologia_kemia_TISZA.xls
6-2 Felszín alatti vizek mennyiségi állapotának értékelése   [táblázat] 6_2_melleklet_FAV_mennyiseg_allapot_TISZA.xls
6-3 A vízszint süllyedésének vizsgálata   [táblázat] 6_3_melleklet_FAV_sullyedes_TISZA.xls
6-4 A felszín alatti víztestek és a FAVÖKO-k kapcsolata   [táblázat] 6_4_melleklet_FAV_FAVOKO_TISZA.xls
6-5 Felszín alatti víztestek vízigénye   [táblázat] 6_5_melleklet_FAV_vizigenyek_TISZA.xls
6-6 Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése   [táblázat] 6_6_melleklet_FAV_kemia_TISZA.xls
6-7 A vízbázisok veszélyeztetettsége   [táblázatok] 6_7_melleklet_vizbazisok_veszelyeztetettsege_TISZA.xls
6-8 Tápanyagérzékeny területen lévő felszíni vizek állapota a trofitást jellemző indikátorok szerint   [táblázat] 6_8_melleklet_tapanyagerzekeny_vizek_minositese_TISZA.xls
7-1 Célkitűzések és mentességek - Vízfolyások kémiai állapotára   [táblázatok] 7_1_melleklet_cel_mentesseg_TISZA.xls
8-1 VGT1 intézkedések finanszírozása   [táblázatok] 8_1_melleklet_VGT1_intezkedesek_TISZA.xls
8-2 A tervben nevesített projektek megvalósulásának előzetes értékelése   [19 oldal] 8_2_melleklet_projektek_ertekelese_TISZA.pdf
8-3 Műszaki intézkedések tartalma   [73 oldal] 8_3_melleklet_muszaki-intezkedesek_VGT1_TISZA.pdf
8-4 Terhelések, intézkedések   [táblázatok] 8_4_melleklet_terhelesek_intezkedesek_TISZA.xls
9-1 Programok és tervek   [táblázat] 9_1_melleklet_programok_tervek_TISZA.xls
10-1 TRVT Jegyzőkönyve a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdésekről   [6 oldal] 10_1_melleklet_TISZA.pdf
Térképek
1. fejezet  [14,48 MB]
  1-1. Átnézeti térkép
  1-2. Területhasználat
  1-3. Vízfolyás víztestek kategóriái
  1-4. Vízfolyás víztestek típusai
  1-5. Állóvíz víztestek kategóriái
  1-6. Állóvíz víztestek típusai
  1-7. Felszín alatti víztestek sekély porózus és sekély hegyvidéki
  1-8. Felszín alatti víztestek porózus és hegyvidéki
  1-9. Felszín alatti víztestek porózus termál
  1-10. Felszín alatti víztestek karszt és termálkarszt
terkepek_1_fejezet_TISZA.zip
2. fejezet  [7,84 MB]
  2-1. Ivóvízkivételek védőterületei
  2-2. Tápanyag- és nitrátérzékeny területek
  2-3. Természetes fürdőhelyek és fürdővizek
  2-4. Védett természeti területek
  2-5. Natura2000 és egyéb védett területek
terkepek_2_fejezet_TISZA.zip
3. fejezet  [23,06 MB]
  3-1. Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések
  3-2. Mezőgazdasági pontszerű szennyezések
  3-3. E-PRTR és Seveso üzemek
  3-4. Szennyezett területek és káresemények
  3-5. Diffúz foszforterhelés
  3-6. Diffúz nitrátterhelés
  3-7. Völgyzárógátak, fenékküszöbök, tározók, töltések
  3-8. Hidromorfológiai befolyásoltság - morfológia
  3-9. Hidromorfológiai befolyásoltság - hidrológia
  3-10. Vízkivételek felszíni vizekből
  3-11. Vízkivételek felszín alatti vizekből sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  3-12. Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus és hegyvidéki
  3-13. Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus termál
  3-14. Vízkivételek felszín alatti vizekből karszt és termálkarszt
  3-15. Közlekedés
  3-16. Hulladékgazdálkodás
terkepek_3_fejezet_TISZA.zip
4. fejezet  [8,91 MB]
  4-1. Felszíni vizek monitoringja
  4-2. Felszín alatti vizek monitoringja sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  4-3. Felszín alatti vizek monitoringja porózus és hegyvidéki
  4-4. Felszín alatti vizek monitoringja porózus termál
  4-5. Felszín alatti vizek monitoringja karszt és termálkarszt
  4-6. Védett területek monitoringja
terkepek_4_fejezet_TISZA.zip
6. fejezet  [23,13 MB]
  6-1. Felszíni víztestek ökológiai minősítése
  6-2. Felszíni víztestek osztályozása biológiai elemek
  6-3. Felszíni víztestek osztályozása fizikai-kémiai elemek
  6-4. Felszíni víztestek osztályozása hidromorfológiai elemek  Hiányzik
  6-5. Felszíni víztestek kémiai minősítése
  6-6. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota sekély porózus és
     sekély hegyvidéki
  6-7. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus és
     hegyvidéki
  6-8. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus termál
  6-9. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota karszt és
     termálkarszt
  6-10. Felszín alatti víztestek kémiai állapota sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  6-11. Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus és
     hegyvidéki
  6-12. Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus termál
  6-13. Felszín alatti víztestek kémiai állapota karszt és termálkarszt
  6-14. Védett területek állapota - Ivóvízkivételek védőterületei
  6-15. Védett területek állapota - Természetes fürdőhelyek és
     fürdővizek
  6-16. Védett területek állapota - Tápanyagérzékeny területek
  6-17. Védett területek állapota - Natura2000 területek és halas vizek
terkepek_6_fejezet_TISZA.zip
Dráva részvízgyűjtő
Tartalomjegyzék
a dokumentum címe [oldalszáma] a fájl neve
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015
  Vitaanyag  [334 oldal]
Drava_rvgt_2015.pdf
Mellékletek
1-1 Felszíni víztestek   [táblázat] 1_1_melleklet_FE_viztestek_Drava.xls
1-2 Felszíni víztest típusok referencia jellemzői  [10 oldal] 1_2_melleklet_referencia_Drava.pdf
1-3 Erősen módosított víztestek terhelései   [táblázat] 1_3_melleklet_EM_Drava.xls
1-4 Felszín alatti víztestek   [táblázatok] 1_4_melleklet_FA_viztestek_Drava.xls
1-5 Felszín alatti víztestek háttérértékei és küszöbértékei   [táblázat] 1_5_melleklet_FAV_hatterkuszob_Drava.xls
2-1 Vízbázisok   [táblázatok] 2_1_melleklet_vizbazisok_Drava.xls
2-2 Nitrát- és tápanyagérzékeny területek   [táblázatok] 2_2_melleklet_nitrat_tapa_erzekeny_Drava.xls
2-3 Természetes fürdőhelyek   [táblázatok] 2_3_melleklet_furdohelyek_Drava.pdf
2-4 Természetvédelmi oltalom alatt álló területek   [táblázatok] 2_4_melleklet_termved_FE_FA_Drava.xls
3-1 Szennyvízterhelés jellemzői: Kommunális és ipari szennyvízkibocsátások adatai   [táblázatok] 3_1_melleklet_Szennyvizterheles_Drava.xls
3-2 Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer   [táblázatok] 3_2_melleklet_TESZIR_2012_Drava.xls
3-3 PRTR köteles telephelyek és tevékenységek (2010-2012)   [táblázat] 3_3_melleklet_E-PRTR_telephelyek_Drava.xls
3-4 Vizek tápanyag terhelése   [táblázatok] 3_4_melleklet_Vizek_tapanyag_terhelese_Drava.xls
3-5 Veszélyes anyagokkal összefüggő emberi tevékenységek   [táblázat] 3_5_Veszelyes_anyagokkal_osszefuggo_emberi_tevekenysegek_Drava.xls
3-6 Veszélyes anyagokkal foglalkozó küszöbérték feletti üzemek   [táblázatok] 3_6_melleklet_Seveso_es_karelharitas_mentesites_Drava.xls
3-7 Bányászat   [táblázatok] 3_7_melleklet_Banyaszat_Drava.xls
3-8 Hulladékgazdálkodás - hulladéklerakók   [táblázat] 3_8_melleklet_Hulladeklerakok_Drava.xls
3-9 Hidromorfológiai beavatkozások   [táblázat] 3_9_melleklet_Hidromorfologia_Drava.xls
3-10 Felszíni vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázat] 3_10_melleklet_Felszini_vizkivetel_viztestenkent_Drava.xls
3-11 Felszín alatti vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázatok] 3_11_melleklet_FAV_vizkivetelek_Drava.xls
4-1 Felszíni vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázat] 4_1_Drava.xls
4-2 Felszín alatti vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázatok] 4_2_Drava.xls
4-3 Védett területek monitoring programja, monitoringhelyek   [táblázat] 4_3_Drava.xls
6-1 Felszíni víztestek ökológiai és kémiai állapota   [táblázatok] 6_1_melleklet_fv_okologia_es_kemia_Drava.xls
6-2 Felszín alatti vizek mennyiségi állapotának értékelése   [táblázat] 6_2_melleklet_FAV_mennyiseg_allapot_Drava.xls
6-3 A vízszint süllyedésének vizsgálata   [táblázat] 6_3_melleklet_FAV_sullyedes_Drava.xls
6-4 A felszín alatti víztestek és a FAVÖKO-k kapcsolata   [táblázat] 6_4_melleklet_FAV_FAVOKO_Drava.xls
6-5 Felszín alatti víztestek vízigénye   [táblázat] 6_5_melleklet_FAV_vizigenyek_Drava.xls
6-6 Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése   [táblázat] 6_6_melleklet_FAV_kemia_Drava.xls
6-7 A vízbázisok veszélyeztetettsége   [táblázat] 6_7_melleklet_FAV_vizbazisok_veszelyeztetettsege_Drava.xls
7-1 Célkitűzések és mentességek - Vízfolyások kémiai állapotára   [táblázatok] 7_1_melleklet_cel_mentesseg_Drava.xls
8-1 VGT1 intézkedések finanszírozása   [táblázatok] 8_1_melleklet_VGT1_intezkedesek_fin_Drava.xls
8-2 A tervben nevesített projektek megvalósulásának előzetes értékelése   [6 oldal] 8_2_melleklet_projektek_ertekelese_Drava.pdf
8-3 Műszaki intézkedések tartalma   [73 oldal] 8_3_melleklet_muszaki-intezkedesek_VGT1_Drava.pdf
8-4 Terhelések, intézkedések   [táblázatok] 8_4_melleklet_terhelesek_intezkedesek_Drava.xls
9-1 Programok és tervek   [táblázat] 9_1_melleklet_programok_tervek_Drava.xls
10-1 DRVT Jegyzőkönyve a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdésekről   [7 oldal] 10_1_melleklet_Drava.pdf
Térképek
1. fejezet  [12,02 MB]
  1-1. Átnézeti térkép
  1-2. Területhasználat
  1-3. Vízfolyás víztestek kategóriái
  1-4. Vízfolyás víztestek típusai
  1-5. Állóvíz víztestek kategóriái
  1-6. Állóvíz víztestek típusai
  1-7. Felszín alatti víztestek sekély porózus és sekély hegyvidéki
  1-8. Felszín alatti víztestek porózus és hegyvidéki
  1-9. Felszín alatti víztestek porózus termál
  1-10. Felszín alatti víztestek karszt és termálkarszt
terkepek_1_fejezet_Drava.zip
2. fejezet  [7,03 MB]
  2-1. Ivóvízkivételek védőterületei
  2-2. Tápanyag- és nitrátérzékeny területek
  2-3. Természetes fürdőhelyek és fürdővizek
  2-4. Védett természeti területek
  2-5. Natura2000 és egyéb védett területek
terkepek_2_fejezet_Drava.zip
3. fejezet  [19,42 MB]
  3-1. Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések
  3-2. Mezőgazdasági pontszerű szennyezések
  3-3. E-PRTR és Seveso üzemek
  3-4. Szennyezett területek és káresemények
  3-5. Diffúz foszforterhelés
  3-6. Diffúz nitrátterhelés
  3-7. Völgyzárógátak, fenékküszöbök, tározók, töltések
  3-8. Hidromorfológiai befolyásoltság - morfológia
  3-9. Hidromorfológiai befolyásoltság - hidrológia
  3-10. Vízkivételek felszíni vizekből
  3-11. Vízkivételek felszín alatti vizekből sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  3-12. Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus és hegyvidéki
  3-13. Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus termál
  3-14. Vízkivételek felszín alatti vizekből karszt és termálkarszt
  3-15. Közlekedés
  3-16. Hulladékgazdálkodás
terkepek_3_fejezet_Drava.zip
4. fejezet  [7,54 MB]
  4-1. Felszíni vizek monitoringja
  4-2. Felszín alatti vizek monitoringja sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  4-3. Felszín alatti vizek monitoringja porózus és hegyvidéki
  4-4. Felszín alatti vizek monitoringja porózus termál
  4-5. Felszín alatti vizek monitoringja karszt és termálkarszt
  4-6. Védett területek monitoringja
terkepek_4_fejezet_Drava.zip
6. fejezet  [20,53 MB]
  6-1. Felszíni víztestek ökológiai minősítése
  6-2. Felszíni víztestek osztályozása biológiai elemek
  6-3. Felszíni víztestek osztályozása fizikai-kémiai elemek
  6-4. Felszíni víztestek osztályozása hidromorfológiai elemek  Hiányzik
  6-5. Felszíni víztestek kémiai minősítése
  6-6. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota sekély porózus és
     sekély hegyvidéki
  6-7. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus és
     hegyvidéki
  6-8. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus termál
  6-9. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota karszt és
     termálkarszt
  6-10. Felszín alatti víztestek kémiai állapota sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  6-11. Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus és
     hegyvidéki
  6-12. Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus termál
  6-13. Felszín alatti víztestek kémiai állapota karszt és termálkarszt
  6-14. Védett területek állapota - Ivóvízkivételek védőterületei
  6-15. Védett területek állapota - Természetes fürdőhelyek és
     fürdővizek
  6-16. Védett területek állapota - Tápanyagérzékeny területek
  6-17. Védett területek állapota - Natura2000 területek és halas vizek
terkepek_6_fejezet_Drava.zip
Balaton részvízgyűjtő
Tartalomjegyzék
a dokumentum címe [oldalszáma] a fájl neve
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv - 2015
  Vitaanyag  [364 oldal]
Balaton_rvgt_2015.pdf
Mellékletek
1-1 Felszíni víztestek   [táblázat] 1_1_melleklet_FE_viztestek_Balaton.xls
1-2 Felszíni víztest típusok referencia jellemzői  [10 oldal] 1_2_melleklet_referencia_Balaton.pdf
1-3 Erősen módosított víztestek terhelései   [táblázat] 1_3_melleklet_EM_Balaton.xls
1-4 Felszín alatti víztestek   [táblázat] 1_4_melleklet_FA_viztestek_Balaton.xls
1-5 Felszín alatti víztestek háttérértékei és küszöbértékei   [táblázat] 1_5_melleklet_FAV_hatterkuszob_Balaton.xls
2-1 Vízbázisok   [táblázatok] 2_1_melleklet_vizbazisok_Balaton.xls
2-2 Nitrát- és tápanyagérzékeny területek   [táblázatok] 2_2_melleklet_nitrat_tapa_erzekeny_Balaton.xls
2-3 Természetes fürdőhelyek   [táblázatok] 2_3_melleklet_furdohelyek_Balaton.pdf
2-4 Természetvédelmi oltalom alatt álló területek   [táblázatok] 2_4_melleklet_termved_FE_FA_Balaton.xls
3-1 Szennyvízterhelés jellemzői: Kommunális és ipari szennyvízkibocsátások adatai   [táblázatok] 3_1_melleklet_Szennyvizterheles_Balaton.xls
3-2 Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer   [táblázatok] 3_2_melleklet_TESZIR_2012_Balaton.xls
3-3 PRTR köteles telephelyek és tevékenységek (2010-2012)   [táblázat] 3_3_melleklet_E-PRTR_telephelyek_Balaton.xls
3-4 Vizek tápanyag terhelése   [táblázatok] 3_4_melleklet_Vizek_tapanyag_terhelese_Balaton.xls
3-5 Veszélyes anyagokkal összefüggő emberi tevékenységek   [táblázat] 3_5_Veszelyes_anyagokkal_osszefuggo_emberi_tevekenysegek_Balaton.xls
3-6 Veszélyes anyagokkal foglalkozó küszöbérték feletti üzemek   [táblázatok] 3_6_melleklet_Seveso_es_karelharitas_mentesites_Balaton.xls
3-7 Bányászat   [táblázatok] 3_7_melleklet_Banyaszat_Balaton.xls
3-8 Hulladékgazdálkodás - hulladéklerakók   [táblázat] 3_8_melleklet_Hulladeklerakok_Balaton.xls
3-9 Hidromorfológiai beavatkozások   [táblázat] 3_9_melleklet_Hidromorfologia_Balaton.xls
3-10 Felszíni vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázat] 3_10_melleklet_Felszini_vizkivetel_viztestenkent_Balaton.xls
3-11 Felszín alatti vízkivételek - Összesítés víztestenként   [táblázatok] 3_11_melleklet_Felszin_alatti_vizkivetel_viztestenkent_Balaton.xls
4-1 Felszíni vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázat] 4_1_Balaton.xls
4-2 Felszín alatti vizek monitoring programja - Monitoringhelyek és vizsgált jellemzők   [táblázatok] 4_2_Balaton.xls
4-3 Védett területek monitoring programja, monitoringhelyek   [táblázat] 4_3_Balaton.xls
6-1 Felszíni víztestek ökológiai és kémiai állapota   [táblázatok] 6_1_melleklet_fv_okologia_kemia_Balaton.xls
6-2 Felszín alatti vizek mennyiségi állapotának értékelése   [táblázat] 6_2_melleklet_FAV_mennyiseg_allapot_Balaton.xls
6-3 A vízszint süllyedésének vizsgálata   [táblázat] 6_3_melleklet_FAV_sullyedes_Balaton.xls
6-4 A felszín alatti víztestek és a FAVÖKO-k kapcsolata   [táblázat] 6_4_melleklet_FAV_FAVOKO_Balaton.xls
6-5 Felszín alatti víztestek vízigénye   [táblázat] 6_5_melleklet_FAV_vizigenyek_Balaton.xls
6-6 Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése   [táblázat] 6_6_melleklet_FAV_kemia_Balaton.xls
6-7 A vízbázisok veszélyeztetettsége   [táblázatok] 6_7_melleklet_vizbazisok_veszelyeztetettsege_Balaton.xls
6-8 Tápanyagérzékeny területen lévő felszíni vizek állapota a trofitást jellemző indikátorok szerint   [táblázat] 6_8_melleklet_tapanyagerzekeny_vizek_minositese_Balaton.xls
7-1 Célkitűzések és mentességek - Vízfolyások kémiai állapotára   [táblázatok] 7_1_melleklet_cel_mentesseg_Balaton.xls
8-1 VGT1 intézkedések finanszírozása   [táblázatok] 8_1_melleklet_VGT1_intezkedesek_Balaton.xls
8-2 A tervben nevesített projektek megvalósulásának előzetes értékelése   [9 oldal] 8_2_melleklet_projektek_ertekelese_Balaton.pdf
8-3 Műszaki intézkedések tartalma   [73 oldal] 8_3_melleklet_muszaki-intezkedesek_VGT1_Balaton.pdf
8-4 Terhelések, intézkedések   [táblázatok] 8_4_melleklet_terhelesek_intezkedesek_Balaton.xls
9-1 Programok és tervek   [táblázat] 9_1_melleklet_programok_tervek_Balaton.xls
10-1 BRVT Jegyzőkönyve a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdésekről   [11 oldal] 10_1_melleklet_Balaton.pdf
Térképek
1. fejezet  [11,53 MB]
  1-1. Átnézeti térkép
  1-2. Területhasználat
  1-3. Vízfolyás víztestek kategóriái
  1-4. Vízfolyás víztestek típusai
  1-5. Állóvíz víztestek kategóriái
  1-6. Állóvíz víztestek típusai
  1-7. Felszín alatti víztestek sekély porózus és sekély hegyvidéki
  1-8. Felszín alatti víztestek porózus és hegyvidéki
  1-9. Felszín alatti víztestek porózus termál
  1-10. Felszín alatti víztestek karszt és termálkarszt
terkepek_1_fejezet_Balaton.zip
2. fejezet  [6,68 MB]
  2-1. Ivóvízkivételek védőterületei
  2-2. Tápanyag- és nitrátérzékeny területek
  2-3. Természetes fürdőhelyek és fürdővizek
  2-4. Védett természeti területek
  2-5. Natura2000 és egyéb védett területek
terkepek_2_fejezet_Balaton.zip
3. fejezet  [17,98 MB]
  3-1. Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések
  3-2. Mezőgazdasági pontszerű szennyezések
  3-3. E-PRTR és Seveso üzemek
  3-4. Szennyezett területek és káresemények
  3-5. Diffúz foszforterhelés
  3-6. Diffúz nitrátterhelés
  3-7. Völgyzárógátak, fenékküszöbök, tározók, töltések
  3-8. Hidromorfológiai befolyásoltság - morfológia
  3-9. Hidromorfológiai befolyásoltság - hidrológia
  3-10. Vízkivételek felszíni vizekből
  3-11. Vízkivételek felszín alatti vizekből sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  3-12. Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus és hegyvidéki
  3-13. Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus termál
  3-14. Vízkivételek felszín alatti vizekből karszt és termálkarszt
  3-15. Közlekedés
  3-16. Hulladékgazdálkodás
terkepek_3_fejezet_Balaton.zip
4. fejezet  [6,83 MB]
  4-1. Felszíni vizek monitoringja
  4-2. Felszín alatti vizek monitoringja sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  4-3. Felszín alatti vizek monitoringja porózus és hegyvidéki
  4-4. Felszín alatti vizek monitoringja porózus termál
  4-5. Felszín alatti vizek monitoringja karszt és termálkarszt
  4-6. Védett területek monitoringja
terkepek_4_fejezet_Balaton.zip
6. fejezet  [18,84 MB]
  6-1. Felszíni víztestek ökológiai minősítése
  6-2. Felszíni víztestek osztályozása biológiai elemek
  6-3. Felszíni víztestek osztályozása fizikai-kémiai elemek
  6-4. Felszíni víztestek osztályozása hidromorfológiai elemek  Hiányzik
  6-5. Felszíni víztestek kémiai minősítése
  6-6. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota sekély porózus és
     sekély hegyvidéki
  6-7. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus és
     hegyvidéki
  6-8. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus termál
  6-9. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota karszt és
     termálkarszt
  6-10. Felszín alatti víztestek kémiai állapota sekély porózus és sekély
     hegyvidéki
  6-11. Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus és
     hegyvidéki
  6-12. Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus termál
  6-13. Felszín alatti víztestek kémiai állapota karszt és termálkarszt
  6-14. Védett területek állapota - Ivóvízkivételek védőterületei
  6-15. Védett területek állapota - Természetes fürdőhelyek és
     fürdővizek
  6-16. Védett területek állapota - Tápanyagérzékeny területek
  6-17. Védett területek állapota - Natura2000 területek és halas vizek
terkepek_6_fejezet_Balaton.zip